Popenda-sag kan ende ved menneskerettighedsdomstol

Landsretten tog i dag hul på ankesagen til det såkaldte stadion-drab, hvor den 16-årige Rasmus Popenda blev dømt for dødsvold i byretten i Aalborg for ca. tre måneder siden.

<b>Historisk sag</b>
Ankesagen er i forvejen en historisk sag, fordi det er første gang efter retsreformen, at et nyt hold jurister og nævninge skal behandle en dom fra et nævningeting i byretten.
Det har blandt andet givet anledning til en debat om hvorvidt nævningene i landsretten kan blive påvirket af den voldsomme folkestemning efter byrettens dom.

<b>Skarp retsbelæring</b>
Allerede inden sagen gik i gang, indledte retsformanden Bjerg Hansen retssagen med at gøre det helt klart, at sagens megen omtale i medierne, hvor blandt andet statsministeren har udtalt sig, ikke må få indflydelse på ankesagen og dermed påvirke udfaldet. De ni nævninge skal alene skal dømme ud fra, hvad der fremgår af beviserne i retten de næste par dage, blev det understreget.

<b>Utilfreds forsvarer</b>
Rasmus Popendas forsvarer greb straks dommerens udmelding og forlangte at nævningene skulle svare på, om de har set TV2s program "Den Sorte Box", som går bagom stadiondrabet.
Forsvareren kritiserede blandt andet, at politiet havde stillet op i programmet. Han fortsatte med at åbne muligheden for, at hvis nævningene havde set programmet, kan Rasmus' sag ende i menneskerettighedsdomstolen. Den udtalelse ønskede Rasmus Popendas advokat dog ikke at uddybe overfor TV2/Nord.

<b>Afgøres på torsdag</b>
Først på torsdag, når sagen afsluttes, vil der blive taget stilling til, om nævningene skal svare på, om de har set "Den Sorte Boks" eller ej.