Populær fisk er nærmest udryddet i nordjyske farvande - og den kan blive svær at få tilbage


Denne fortælling er skrevet på baggrund af programmerne "Mysteriet om stenbideren", som du kan se nederst i artiklen.

Fra midten af 1990'erne og 25 år frem landede danske fiskere omkring 1000 tons stenbidere hvert år. De senere år er det så gået gradvist tilbage. I 2022 blev der fanget 72 tons, mens der i 2023 kun blev landet 15 tons stenbidere.

Det laveste nogensinde.

Der er mange teorier om, hvorfor stenbiderbestanden er gået tilbage.

Overfiskeri, en øget bestand af sæler, som har ædt dem, klimaforandringer, der har skubbet bestandene længere nordpå, og at havmiljøet er blevet dårligere, er mulige forklaringer.

Fra syv kilo rogn på en weekend til ingenting


quote Det gjaldt om at komme først ud, få sat sine garn og passe på sine pladser

Jan Justsen, fritidsfisker

- Jeg har fanget stenbidere, siden jeg var knægt, men dengang var rogn ikke noget, man tænkte over. Det er først inden for de seneste 10 år, at stenbiderrogn er blevet en delikatesse ud over det sædvanlige, fortæller Jan Justsen fra Hals.

Han er fritidsfisker og har fulgt stenbiderens tilbagegang på nærmest hold.

- I vinteren 2018/19 havde jeg garn ude fra fredag til søndag, og der havde jeg syv kilo rogn, og så fiskede jeg ikke mere den vinter.

- Vinteren efter var det umuligt at sejle i Kattegat og Limfjorden efter 1. november, fordi der var garn over alt. Det stoppede så i vinteren 2021/22, fordi der ikke var flere stenbidere. Der var simpelthen ingenting at fange.

- Det gjaldt om at komme først ud, få sat sine garn og passe på sine pladser. Det var som det vilde vesten. Området var tapetseret i garn i et halvt år, og det holder naturen simpelthen ikke til, mener Jan Justsen.

'Udryddet ved overfiskeri'


Stenbidere holder til i Det Arktiske Hav, Atlanterhavet og i den nordlige del af Stillehavet.

Det største antal arter findes i nordlige del af Stillehavet.

Fakta om stenbideren

Stenbiderens æg gydes i tangbælter i reder etableret af hannen. Hannen bevogter dem, indtil de klækker.

Når ynglen er store nok til at klare strabadserne på dybere vand, vandrer de ud og spiser sig store, indtil de modner og søger tilbage mod kysterne.

Her bliver primært hunnerne fisket, når de er store og rognfyldte. Stenbider kan fanges med garn på havbunden mange steder i Danmark. En del landes fra Kattegat og fra Jammerbugten.

Kilde: DTU Aqua

Stenbideren lever på åbent hav det meste af tiden, men søger ind på lavt vand i foråret.

- Jeg vil påstå, at stenbideren er blevet udryddet ved overfiskeri. Men det giver sig selv, at når der ikke er kvoter eller fredningstid, og fiskerne ikke har ret meget andet at gå efter, så tager man det, man kan komme til, siger Jan Justsen.

Nicolaj Lindeborgh, som er havbiolog ved Dyrenes Beskyttelse, mener, at der kan være flere forklaringer på, at stenbiderbestanden med undtagelse af nogle få år har været i tilbagegang i de seneste tre årtier.

- Der er nogle år, som er rigtig gode, i en stime af dårlige år. Men de gode år gør det ikke godt for de dårlige år, så overordnet set er der en udvikling, som bevæger sig ned ad bakke, siger Nicolaj Lindeborgh.

Havbiolog Nicolaj Lindeborgh mener, at særligt én ting har fået bestanden af stenbidere til at gå tilbage:

Har set masser af yngel


quote Jeg tror, stenbideren har det fint

Allan Nielsen, erhvervsfisker

Allan Nielsen fra Hals er erhvervsfisker. Han har fisket i 52 år, siden han som fire-årig kastede snøren ud efter sine første fisk. Han har været erhvervsfisker siden 1983.

- Jeg har fanget stenbidere, siden jeg kunne gå. Det er gået op og ned. I 2023 kom der ingen ind til Hals. Hvorfor gjorde der ikke det? På grund af vejret måske? Fiskebestanden går jo op og ned. Sådan har det været alle dage, siger Allan Nielsen.

- Jeg tror, stenbideren har det fint. Der var masser af yngel i foråret.

Erhvervsfisker Allan Nielsen mener, at stenbiderne nok skal vende tilbage:

En naturlig fjende?


- Det er de forbandede sæler.

Sådan lyder det kontant fra erhvervsfisker Allan Nielsen. Han mener, at en øget bestand af sæler er hovedårsag til, at der er færre stenbidere at fange.

Sælbestanden er ifølge havbiolog Nicolaj Lindeborgh steget markant i Kattegat fra omkring 1000 i 1980 til 4000 i dag.

- Men inden for de seneste 10 år har bestanden af spættet sæl været konstant, så det virker ikke til, at der er en sammenhæng i den periode, siger Nicolaj Lindeborgh.

quote Noget af det eneste, vi kan skrue på, er hvor meget vi fisker

Nicolaj Lindeborgh, havbiolog

Derfor mener han, at stenbiderens forsvinden skyldes flere forskellige faktorer.

- Jeg kan ikke sætte procentsatser på, hvad der er klima, hvad der er fiskeri, hvad der er stigende sælbestand og hvad der er miljø, men bestanden af stenbidere er presset fra alle sider.

- Alle de her ting kan have en betydning, men noget af det eneste, vi kan skrue på, er hvor meget vi fisker, siger Nicolaj Lindeborgh, som mener, at der bør tages drastiske skridt.

- Det, der skal til, er, at man helt stopper med at fiske, indtil man har styr på, hvordan bestanden har det og at den er inden for sikre biologiske rammer.

Fra 1. januar 2024 er der indført strammere regler for erhvervsfiskere. Det er nu en betingelse for at kunne fiske, medbringe og lande stenbider, at fartøjets direkte ejer har en tilladelse til at udøve dette fiskeri med fartøjet.

Se første af to afsnit i serien "Mysteriet om stenbideren" herunder eller på TV 2 Play:

Mysteriet om stenbideren (S1:E1).

"Mysteriet om stenbideren" er produceret af Flow Production

Redaktører: Ingrid Buch og Rasmus Mandsberg

Webdok: Christian Henriksen