Pris til Lægeklinikken i Sulsted

Lægeklinikken i Sulsted modtog Undervisningsprisen. De modtog Lægekredsforening Nordjyllands pris, for at værdsætte deres store indsats der dagligt ydes for yngre lægers uddannelse.

<b>Undervisningsprisen</b>
På Lægekredsforeningen for Nordjyllands sidste medlemsmøde den 22. november 2008, blev Undervisningsprisen uddelt for 12. og sidste gang, denne gang til Lægeklinikken i Sulsted, Doktorstien 5 i Sulsted.

<b>Stor daglig indsats</b>
Yngre Læger i Region Nordjylland havde indstillet Lægeklinikken i Sulsted til årets modtager af Undervisnings-prisen, for at værdsætte den store indsats der dagligt ydes for yngre lægers uddannelse.

Systematisk supervision, planlagte undervisningsmoduler og personlig feedback suppleret med et lægehus fuld af engagerede læger og øvrigt personale har givet et godt og dynamisk uddannelsesmiljø og arbejdsklima.

<b>Udannelse i højsædet</b>
Formand for Yngre Læger i Region Nordjylland Helle Pilgaard sagde bl.a. i sin indstilling:
- I har om nogen, sat uddannelse i højsædet - daglig supervision og undervisning - grundigt, pædagogisk og systematisk. I fremstår lige så ansvarsbevidste og omsorgsfulde i uddannelsen af unge læger, som I gør i forhold til patienternes behandling.

<b>En stor tak</b>
Alment praktiserende læge Kirsti Braaten, gav på prismodtagernes vegne følgende karakteristik af uddannelsen af yngre læger i almen praksis:

- Vores principielle holdning til en uddannelsesstilling hos os kan nok kort skitseres i tre "statements":

1. Det skal være sjovt, ellers er det ikke morsomt!
2. Man kan ikke lære at lave boller uden at have fingre i bolledejen!
3. Man skal røre rundt i vandhullet for at det ikke fryser til!"

<b>Skulptur og 7.000</b>
Undervisningsprisen består af en skulptur af Hans Jørgen Nicolaisen, et diplom samt en hædersgave på kr. 7.000,00.

<b>Hvem er Lægekredsforeningen</b>
Lægekredsforeningens medlemmer er beskæftiget inden for Region Nordjylland, og har i dag 1.839 medlemmer, fordelt med 699 yngre læger, 478 praktiserende læger og 662 speciallæger.

<b>Sidste møde efter 154 år</b>
Medlemsmødet var sidste møde i Lægekredsforeningen, der efter 154 år virke ophører.
Fra 1. januar 2009 vil Lægeforeningen have en regional repræsentation i Lægernes Hus i Nordjylland på Rømersvej i Aalborg.