Foto: Per Frank Paulsen

Projekt 3A skal øge sundheden

I Aalborg Kommune har et sundhedsprojekt vist, hvad der skal til for at få højere aktivitetsniveau blandt folkeskoleelever.

På Gammel Lindholm Skole har de to 9. klasser deltaget i projektet "3A" igennem de sidste tre år. Faktisk har over 1500 elever i Aalborg Kommune været med i projektet, hvor de løbende er blevet testet på kondital, BMI og generelle sundhedsvaner. Eleverne har deltaget i projektet imens de gik i 6.-8. klasse.

Testresultaterne har Annette Q. Romani, der er Ph.d.-studerende ved Aaalborg Universitet, indsamlet, behandlet og analyseret. Konklusionerne er delte.

- Der er en stor spredning i samfundet, hvor nogen er i ekstremt god kondi, og andre slet ikke er det. Eleverne kommer fra forskellige baggrunde, og har forskellige forudsætninger. Derfor handler det om at ramme et balancepunkt, hvor alle kommer mere ind mod normalen, siger Annette Q. Romani.

På Gammel Lindholm Skole har der været særligt fokus på intensivering af idrætstimerne.

Amanda Mosgaard haft gode erfaringer ved at kigge på sine resultater, der løbende er blevet forbedret igennem undersøgelsen.

- I starten, da jeg gik i 6. klasse, der var idræt var bare noget, som man skulle. Men så fik jeg faktisk smag for det, og det var sjovt, fordi man konkurrede. Og så begyndte jeg også at løbe i fritiden, siger Amanda Mosgard, der nu går i 9. klasse.

Fremadrettet kan 3A bruges til at individualisere indsatserne overfor specifikke grupper elever.