Protest mod vindmøllecenter samler mange

Adskillige hundrede er taget til demonstration i Østerild Klitplantage for at "se skoven, før den falder".

Adskillige hundrede mennesker er mødt frem til demonstrationen fredag eftermiddag mod det kommende testcenter for kæmpevindmøller i Thy.
 
- Det er gråvejr, men tørvejr, og der er måske helt op til 600 deltagere, som har fundet vej til Østerild Klitplantage, oplyser en af arrangørerne, Anette Cadovius Rasmussen, formand for den lokale protestbevægelse Thyboer for Natur.
 
Demonstrationen holdes under parolen "Kom og se skoven, før den falder!"
 
Naturstyrelsen indleder i næste uge - måske allerede mandag - fældningen af 2,6 kvadratkilometer skov for at gøre plads til testcentret, der skal huse syv megamøller på op til 250 meters højde.
 
Protesten støttes også af Landsforeningen for Bedre Miljø og af Danmarks Naturfredningsforening (DN), som har klaget til EU-Kommissionen.
 
DN mener, at EU-direktivet om dyrs levesteder er overtrådt, og at miljøvurderingen i sagen er for dårlig.
 
Organisationerne finder det forkasteligt, at Miljøministeriet begynder at fælde træerne, så længe der stadig verserer en sag ved danske domstole.
 
Vestre Landsret afgør 11. august, om lokale borgere er berettigede til at anlægge sag mod Miljøministeriet.
 
Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen, opfordrer i en tale ved demonstrationen Socialdemokraterne og SF til at kræve, at fældningen af klitplantagen bliver udsat. Begge partier er med i forliget om det nationale testcenter sammen regeringen og DF.
 
- Sagen om etableringen af testcentret har været en skandale fra den første dag. Man har svigtet både naturen og demokratiet.
 
- Miljøministeren fremturer i denne foragt for demokrati og natur, når hun insisterer på at starte med at fælde træerne uden at afvente afgørelserne fra EU og Vestre Landsret, siger Per Clausen.


Seneste nyt

fra Nordjylland