Prøveboring i Østvendsyssel

I et område på 15 gange 30 kilometer i Vendsyssel skal der ledes efter naturgas.

Det østlige Vendsyssel, nærmere bestemt et geografisk område på 15 gange 30 kilometer omkring Østervrå og Dybvad bliver centrum for første forsøg i et ambitiøst prøveboringsprojekt efter naturgas, som blev annonceret før jul.
Dengang blev et væsentligt større areal, der faktisk dækker det meste af Vendsyssel, udpeget som særligt lovende for naturgasudvinding i tre-fire kilometers dybde.
 

Det er det franske energiselskab Total E&P, der står med det praktiske ansvar for prøveboringsprojektet, der har en budgetramme på 200 millioner kroner, og som skal afklare, om det på længere sigt kan betale sig at sætte en egentlig gasproduktion i gang.
 

- Det kunne da være rigtig spændende erhvervsmæssigt for Vendsyssel, hvis vores optimistiske forudanelser viser sig rigtige - med et betragteligt antal lokale og regionale arbejdspladser til følge, siger Peter Helmer Steen, direktør for Nordsøfonden, som er konsortiepartner i projektet.
 

Første prøveboring ventes at finde sted i årets fjerde kvartal, og hvis der findes tilstrækkelige mængder gas, skal der iværksættes yderligere undersøgelser.