Psykisk syge rammes hårdt i Jammerbugt

På socialområdet i Jammerbugt Kommune skal der spares 18 millioner, og særligt psykiatrien står for skud.

De psykisk syge rammes hårdt med de spareplaner som foreløbigt er meldt ud. De tillidsvalgte på det socialpsykiatriske område i Jammerbugt har fuld forståelse for, at det er nødvendigt at spare, men socialpsykiatrien skal reduceres med 40-50 procent, og det bliver fatalt for brugerne og de pårørende. Derfor opfordrer de tillidsvalgte politikerne til at overveje spareplanerne.

<b> Penge og bygninger </b>
Kommunen vil spare 1 million kroner i psykiatrien som går fra det samlede budget på 7 millioner for i alt fire væresteder. Derudover er alle områder i kommunen pålagt at spare 1 % i 2008 og siden 4 % i 2009. Konsekvensen kan kun dreje sig om afskedigelser, da det ikke er muligt at skære i driftsbudgettet, vurderer de tillidsvalgte.

Derudover er der to væresteder i spil, og spares de væk drejer det sig ikke blot om arbejdspladser, men om en dårligere hverdag for de psykisk syge. Konsekvensen kan blive flere hospitalsindlæggelser og isolation.

<b> Kan ikke tage bussen </b>
Værestederne giver psykisk syge en almindelig dagligdag sammen med ligestillede. Her kan de deltage i aktiviteter samt have individuelle samtaler med fagpersoner. Det lyder som selvfølgeligheder, men det er det ikke. Psykisk syge i Fjerritslev vil eksempelvis blive henvist til væresteder i Pandrup eller Brovst. Den mulighed er uholdbar, da meget få kan klare opgaven at tage bussen, beklager de tillidsvalgte sig.

<b> Nedlagte stillinger </b>
En ny stilling, der specifikt skal hjælpe misbrugere og hjemløse, står også for skud i spareplanen. Skæres den stilling, kan kommunen ikke overholde forpligtelsen over for misbrugere og hjemløse.
Udfordringerne bliver store, da besparelserne næppe kan tages fra driften som næsten er låst.

Besparelserne vil betyde afskedigelser, vurderer de tillidsvalgte, og eneste mulighed for at spare i budgettet er at sløjfe aktiviteter og nyanskaffelser.

<b> Isolation i udsigt </b>
Gennemføres de bebudede spareplaner må de psykisk syge leve med isolation og en dagligdag præget af tilfældigheder og uvished. Det bliver en klar serviceforringelse for brugerne og skaber usikkerhed blandt de pårørende samt hos FOA's og SL's medlemmer i psykiatrien.

<b> Budget-seminar i udsigt </b>
Den 29. og 30. august 2008 mødes kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune til budget-seminar på Slette Strand. FOA's og SL's tillidsvalgte i psykiatrien håber, at konsekvenserne af de store serviceforringelser for psykisk syge vil få dem til at genoverveje udspillet.