LIGE NU:

Råbjerg mile får lov at vandre

Danmarks største vandreklit, Råbjerg Mile, har nu fået grønt lys til at fortsætte sin vandring. Også selvom den på sin færd vil fortære marker, huse og veje. Det sker fordi, adgangsvejen for milens 3,5 millioner m3 vandrende sand, netop er blevet fredet

Fredning sikret
Et af Danmarks mest spektakulære stykker natur får lov til at udvikle sig, som det er sket gennem mere end 300 år.

Uhindret de næste 50 år
Fredningen garanterer uhindret vej for milen mindst 50 år frem i tiden - uanset hvad, den måtte opsluge undervejs.

- Med fredningen har vi sikret et helt unikt stykke dansk natur, der tiltrækker mennesker i alle aldre fra nær og fjern fordi, det er så enestående et fænomen, siger Eigil Olesen, der er lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningen en fælles sag
Bag fredningen står Danmarks Naturfredningsforening sammen med Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands Amt og Skagen Kommune.
Sagen blev rejst i 1994 for at sikre, at der ikke sker beplantning eller andre foranstaltninger for at stoppe milens færd. Det kunne ske, fordi milen nu er begyndt at vandre fra statsejede og fredede områder ind på privatejede områder, hvor lodsejerne kunne dæmpe milens vandring.

Råbjerg mile er en vandreklit
Råbjerg Mile er omkring tusind meter bred og tusind meter lang og måler op til 35 meter.
Det er en af de største vandreklitter i Europa, og danner en særpræget miniørken.

Flytter sig
Milen flytter sig mellem ti og 30 meter årligt i østlig retning afhængig af den hårde vind i det nordlige Danmark.

Særpræget natur
Bag sig trækker milen et spor af særpræget natur. Det består af en lav og fugtig sandflade, som strækker sig vestpå ud til Skagerak, hvor Råbjerg Mile blev dannet for mere end 300 år siden i det landskab, som kaldes Råbjerg Stene.
Sandfladen er præget af talrige småsøer og moser med soldug, ulvefod og andre mærkelige planter.

Rigt liv sikret
Fredningen sikrer ikke blot selve milen, men også det rige liv, der opstår omkring den. En forårsdag på Råbjerg Mile fyldes luften af lyden fra tusindvis af kvækkende strandtudser. Også hugorme er talrige i terrænet.
De årlige fantastiske fugletræk kan studeres fra Råbjerg Mile, og det kolossale klitterræn vest for milen er ofte rastested for trækkende ørne og ugler, ligesom rastende traner kan opleves ved Milesøerne.
Af sjældne ynglefugle kan nævnes markpiber, stor regnspove og som noget nyt også tranen.

Mange besøgende
Med fredningen kan også milens mange begejstrede gæster se frem til store naturoplevelser i fremtiden. Vandreklitten besøges årligt af flere hundredetusinde mennesker.

Fakta
Overalt langs den jyske vestkyst er sandflugten blevet bremset gennem sandflugtsdæmpning og ved anlæg af de store klitplantager. Gennem fredning er Råbjerg miles fortsatte frie vandring blevet sikret, om end der endnu ikke er taget højde for, at den om 100 år vil begrave selve hovedvejen til Skagen.
Milen forventes at nå Kattegat omkring år 2200.