LIGE NU:

Rådmand vil have bedre vedligeholdelse af vandløb

Landmænd og sportsfiskere har de seneste dage kritiseret Aalborg Kommunes manglende vedligeholdelse af vandløbene. Men nu vil rådmand i teknik- og miljøforvaltningen, Mariann Nørgaard (Venstre), tilsyneladende gøre noget ved problemet

I flere større åer vil Aalborg Kommune kun skære grøde to gange om året. Det betyder - ifølge lodsejere, lystfiskere og flere naboer til åer -, at vandet ikke bliver ledt bort. Med oversvømmede marker, iltsvind og fiskedød til følge.

- Store værdier går tabt, når marker bliver oversvømmet. Og det er en skam, at fiskene dør, fordi der ingen gennemstrømning er. Her i forbindelse med budgetlægningen skal vandregulativerne laves om. Så jeg håber, at der bliver skåret grøde noget oftere fremover, siger Mariann Nørgaard til TV2/NORD.

Der er cirka 800 kilometer vandløb i Aalborg Kommune.