LIGE NU:

Randzonedebat blusser op igen igen

Der hersker stadig uenighed om de nye randzoner selvom loven er vedtaget. Landmændene beviser igen, at de ikke forurener så meget, mens Mette Gjerskov vil have en grøn bevidsthed.

LandboNord har flere gange testet mængden af kvælstof i drænvandet hos de nordjyske landmænd. Og de påpeger for fjerde gang, at indholdet er så lavt, at de nye randzoner ikke vil have nogen mærkbar effekt på miljøet.

- Cirka 90 procent af de nye prøver ligger på et så lavt kvælstofsniveau, at udlægning af jord til randzoner ifølge Videncenter for Landbrug vil have begrænset eller slet ingen effekt, skriver miljøfagligchef Anna Birgitte Thing i en pressemeddelelse.

De vurderer også, at den kompensation, landmændene vil få fra staten, langt fra er nok til at dække de formindskede indtægter, de nye randzoner vil give.

Fødevareminister Mette Gjerskov (Soc.Dem.) har tidligere afvist kritikken. Hun vil have renere vandløb og miljø. Hun kritiserer i dag landmændene i en kronik på politiken.dk.

- Jeg ville nogle gange ønske, at landbruget ville samarbejde mere om at reducere forureningen. Men vi oplever desværre, at miljøtiltag som sprøjtefrie randzoner langs vandløb mødes med trusler om stævning af staten for grundlovsforbud, skriver Mette Gjerskov i sin kronik.

En anden fordel, Mette Gjerskov påpeger ved de nye randzoner, er muligheden for, at almindelige mennesker kan komme tættere på naturen og rene vandløb.

Men det element irriterer flere landmænd, der mener, at der aldrig vil komme privat personer i nærheden af deres vandløb, der ligger på privat ejendom langt væk fra veje og stier.

- Det er fuldstændig grotesk, at Natur- og Erhvervsstyrelsen i fulde alvor mener, at fremmede folk og deres hunde skal have fri adgang til private haver. Vanløbet og søen har jeg selv gravet, så der kan aldrig blive tale om, at det er naturlige vandløb. Hvor vanvittige skal randzoneplanerne være, før politikerne slår bremsen i?, siger Vagn Lundsteen, der er direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Loven er vedtaget af Folketinget, men staten er stævnet for den beslutning. Derfor vil Bæredygtigt Landbrugs 4.000 medlemmer ikke implementere de nye randzoneregler før retten har afsagt sin kendelse i foreningens verserende stævning af den danske stat, hvor spørgsmålet om lovligheden af randzonerne i forhold til EU-lovgivningen er et af hovedpunkterne.

Kampen om randzonerne ser derfor ud til at fortsætte. Mette Gjerskov håber dog, at de kan komme videre i debatten.

- Pointen er, at landbruget i højere grad skal reguleres som enhver anden industri. Og hvis landbruget i samarbejde med forskere kan foreslå effektive løsninger til at reducere forureningen, vil jeg tage mod det med kyshånd. Det håber jeg landbruget vil være med til at sikre, så vi sammen kan skabe et grønnere landbrug med vækst, arbejdspladser og mere natur, skriver Fødevareministeren.