Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Rebild Kommune svigter lodsejere

Lodsejere langs Simested Å er utilfredse med Rebild Kommune, som ifølge lodsejerne slet ikke har vedligeholdt åen i tilstrækkeligt grad. Rebild Kommune afviser kritikken.

Landmand Niels Mark fra Bradstrup ved Hobro er utilfreds med, at Rebild Kommune ifølge ham ikke vedligeholder åen korrekt.

- De er nogle vældig flinke folk, men der sker bare ikke noget, siger landmand Niels Mark til TV2/NORD.

Ifølge Niels Mark er det Rebild Kommune, som skal sørge for at fjerne den ekstra fyld i åen for at sænke vandstanden, men kommunen afviser at de kan gøre mere.

- Det kan godt være, at i år der føler lodsejerne, at der står mere vand i åen end der plejer at gøre. Men vi er nødt til at holde os til vandløbsregulativet, siger Gert Fischer, Formand for Teknisk Udvalg i Rebild Kommune til TV2/NORD.

I desperation har Niels Mark henvendt sig til Nordjysk Landbrug, som nu forsøger at hjælpe ham og de andre lodsejere langs åen. Men på trods af to henvendelser til kommunen har den endnu ikke svaret.

- Landmanden må ikke røre ved vandløbet, men samtidig er han afhængig af det. Derfor burde en henvendelse til kommunen medføre et hurtigt svar, siger jurist Hans Ole Kristensen, Nordjysk Landbrug til TV2/NORD.

- Jeg skal beklage, at vi ikke har svaret, men der har været sommerferie. Umiddelbart efter sommerferie har folkene været ude og kigge. Vi har sat professionelle folk til at besvare kritikken, siger Gert Fischer, Formand for Teknisk Udvalg i Rebild Kommune til TV2/NORD.