Lild Strand nordøst for Thisted er et af de steder, der har været hårdt ramt af erosionen. Det kan forhåbentligt bremses nu, hvor regeringen vil sikre bedre kystsikring. Arkivfoto. Foto: Privat

Regeringen på vej med plan til kystsikring

Efter længere tid uden en ordentlig handleplan kommer regeringen nu med et udspil, der skal sikre de danske kyster fra at erodere.

Regeringen er på vej med en række initiativer, der skal styrke kyst- og klimasikringen i Danmark. Initativerne skal være med til at sikre mod oversvømmelser og forebygge kysterosion og klimapåvirkninger. 

Det fortæller miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

- Danskerne skal beskyttes bedst muligt mod oversvømmelser og erosion. Nu sætter vi med initiativerne på det kommende forslag til finansloven gang i at få uadarbejdet en vurdering af, hvor vi i fremtiden kan forvente, at der vil ske kysterosion og oversvømmelser, så vi kan sætte ind, inden mennesker eller bygninger kommer til skade, siger han. 

Planen indebærer blandt andet, at kommunerne nu skal stå for behandling af kystbeskyttelsesanlæg, hvor det tidligere var en delt myndighed ved Kystdirektoratet. Og så kan beboerne i de udsatte områder ved kysterne selv få lov at kystbeskytte sig. 

Læs også Frygter ny storm: Når den kommer, så er vores hus væk

Ud over det skal der analyseres på, hvor i landet der er risiko for oversvømmelse og erosion, så kommunerne kan identificere, hvor der er særligt behov for at lave indsatser. 

I alt er der afsat 62 millioner kroner til initiativerne.

Alle punkterne for regeringens plan for kyst- og miljøsikring

  • Beslutningskompetencen ved behandling af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne frem for den nuværende delte myndighed med Kystdirektoratet (one stop shop).
  • Kravene til kystbeskyttelsesprojekter lempes gennem bl.a. ændring af kystbeskyttelsesloven, så grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed, herunder hård kystsikring.
  • Der etableres en fast track for klagesagsbehandling, og sættes et loft over behandlingstiden på klagesager om kystbeskyttelse på seks måneder i perioden 2018-2020.
  • Der stilles krav i planloven om, at kommunerne skal udpege risikoområder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion og sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger inden byggeri opføres i disse områder.
  • Der gennemføres en landsdækkende analyse, som skal hjælpe med at vurdere faren for oversvømmelser og erosion, baseret på tidligere hændelser samt vejledning om data og værktøjer, som kommunerne kan anvende i planlægning og arbejde med at imødegå oversvømmelse og erosion.
  • Der udarbejdes et Klimascenarie og klima-atlas med datamateriale for temperatur, nedbør mm. mange år ud i fremtiden, som kommunerne kan bruge i deres planlægning
  • Der gennemføres en kortlægning af diger, så beredskabsmyndighederne får adgang til et aktuelt overblik over digernes højde og styrke
  • Der udarbejdes en ny vejledning om kystbeskyttelsesmetoder og en ny vejledende model for bidragsfordeling, som vil understøtte kommunerne i spørgsmål om udgiftsdeling mellem ejere i store kystbeskyttelsesprojekter
  • Der etableres mulighed for, at kommuner og forsikringsselskaber kan samarbejde om, at borgere i ”røde huse” (boliger, der gentagne gange har været udsat for erstatningskrævende oversvømmelse) potentielt kan få finansieret en ny byggegrund et sted, hvor der ikke er risiko for oversvømmelse. Det foreslås at stormflodsordningen kan indgå ifbm. finansieringen.