Foto: Michael Kragmann

Regeringen vil hæve fartgrænsen på udvalgte motorveje og landeveje

Det skal ske, uden at det går på kompromis med trafiksikkerheden, lyder fra ministeren.

Der er gode nyheder til bilister, som godt kan lide at træde på speederen.

Regeringen vil nemlig afsætte penge til at hæve hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje og motorveje i Danmark. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

For at øge mobiliteten foreslår man at øge hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 km/t til 90 km/t. Samtidig vil regeringen øge hastighedsgrænsen på udvalgte motorveje til 130 km/t.

Fælles for de udvalgte veje er, at Vejdirektoratet vurderer, at hastigheden kan sættes op, uden det går på kompromis med trafiksikkerheden.

- Hastighedsgrænserne skal give mening for den enkelte bilist. Hastigheder, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere for bilisterne at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Med forslaget afsættes i alt 93,6 mio. kroner på finansloven. Midlerne skal blandt andet anvendes til at opsætte autoværn, fjerne faste genstande og etablere rumleriller ind mod midterrabatten på de udvalgte motorveje og landeveje, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne.

På baggrund af regeringsgrundlaget undersøger Vejdirektoratet desuden anvendelse af en lokal hastighedsbegrænsning på 120 km/t i stedet for de nuværende 110 km/t på motorvejsstrækninger, der tidligere er vurderet uegnet til 130 km/t.

Man forventer, at de højere fartgrænser på de udvalgte landeveje vil træde i kraft inden for et til to år. . Gennemførelsen vil dog først kræve politiets godkendelse

Disse nordjyske landeveje kan gå fra 80 km/t til 90 km/t

Rute 26 - Vildsund-Sundby-Thisted
Rute 11/55 (Bouet-Aabybro) strækning ved Vadum
Rute E55 - Nykøbing Falster Omfartsvej
Rute 11/29 (Thisted-Fjerritslev) strækning ved Vejlerne

Derudover står E39 - Hirtshalsmotorvejen ved Hjørring N til Hirtshals til at gå fra 110 km/t til 130 km/t.