Regimeskift i Limfjorden

Danmarks Miljøundersøgelser har sammen med Danmarks Fiskeriundersøgelser fået fire millioner kroner til at undersøge ændringer i Limfjordens økosystem.

Projektet skal undersøge sammenhængen mellem fiskebestande og tilførslen af næringsstoffer til Limfjorden.

Den nye viden som projektet giver skal være med til at bidrage til udviklingen af bærdygtige forvaltningsmodeller.