Region Nordjylland har haft udfordringer med at bemande akutbiler

Region Nordjyllands såkaldte præhospitale virksomhed, der drifter læge-, akutbiler og ambulancer har været presset her i sommermånederne, og man har haft svært ved at bemande alle udrykningskøretøjer.

Det har blandt andet betydet, at akutbilen i Hals er blevet i garagen 10 dage, siden 1. juni. Regionen har i sommerferieperioden manglet paramedicinere, der har kunnet køre akutbilen.

Regionen hjemtog driften af akutbilerne i starten af 2020, men i år har der været problemer med både akut sygdom og langtidssygemeldinger blandt de ansatte.

- Der har været begrænset personale til at dække akutbilerne, fortæller Kenneth Lübcke, enhedschef for den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland.


Burde I ikke kunne have forudset, at folk kan blive syge, og at der derved kan opstå et problem?

- Vi har altid én på vagt, i det der hedder en afløservagt til akut opstået sygdom på dagen. Men når vi pludselig løber ind i længere sygdomsforløb med medarbejdere, som gør, at deres vagter også skal dækkes – og personalet i øvrigt afløser hinanden i ferierul – så er der ikke meget personale at tage af.

Skulle I så ikke have endnu flere afløsere?

- Det kunne man godt diskutere, men hvad skal de så lave, når hele butikken kører? Men det er klart, det her giver stof til eftertanke, slutter Kenneth Lübcke.

Regionen lover, at man nu efter ferien igen vil være i stand til at bemande akutbilen i Hals hver dag.


Seneste nyt

fra Nordjylland