00:29

Region Nordjylland renser 23 grunde for forurening

Som et led i at redde nordjydernes drikkevand undersøger Region Nordjylland 23 grunde, hvor forurening er blevet registreret.

Region Nordjylland undersøger nordjyske grunde for jordforurening. I 2017 sættes der en særlig indsats overfor grundvand og drikkevand, hvor man vil sikre, at der ikke kommer en sundhedsrisiko for nordjyderne, når de tapper vand fra hanen.

 - Hvert år foretager vi en prioritering blandt de mange forurenede grunde i hele regionen, og finder de forureninger, der udgør den største risiko over for mennesker eller miljøet, siger Kenn Bloch Mortensen, kontorchef for Jordforurening og Råstoffer i Region Nordjylland. 

Der er seks forurenede grunde, der er garanteret en rensning.  Regionen har sat i alt 6,8 millioner kroner af til undersøgelserne, der skal sættes i gang. 

- Sikring af grundvandet til den fremtidige drikkevandsforsyning er en vigtig opgave for kommunen og regionen. Jeg er glad for, at vi med en målrettet indsats overfor jordforureninger er med til at sikre rent vand til de kommende generationer, siger udvalgsformand Henrik Ringbæk Madsen.

Herunder er markeret de steder, hvor regionen udfører undersøgelser og udrensning af allerede forurenede grunde.

  Foto: Region Nordjylland