LIGE NU:

Regionen bruger 10 mia. kr.

Tirsdag har regionsrådet sagt ja til at bruge lige knap 10 mia. kr. Så mange penge koster det at drive butikken Region Nordjylland næste år.

Alle 41 rådsmedlemmer har stemt for budgettet for 2009.

- Det er rigtig dejligt, at vi har kunnet finde fodslag omkring budgettet. Det betyder meget for regionsrådets arbejde fremover, at vi er enige om økonomien, siger regionsrådsformand Ulla Astman (Soc.dem.).

Sundhedsområdet har vejet tungt. Her er der især fokus på kræftområdet og på området for kroniske sygdomme.

- Vi lægger meget vægt på at kunne gøre en ekstra indsats på kræftområdet og har derfor afsat 73 mio. kroner ekstra til at styrke området, siger Ulla Astman.

Også indsatsen for de kroniske patienter med fx hjertesygdomme og demens bliver styrket.

- Vi har etableret en helt ny kronikerenhed, og nu går vi i gang med at etablere særlige kronikerforløb. Samlet er der afsat 12 mio. kroner til kronikerområdet, siger Ulla Astman.