Regionen rydder op

Syv steder i Nordjylland kan grundejere og lokalsamfund se frem til at ryddet op i forurenet jord.

Region Nordjylland vil med en ny indsatsplan komme jordforurening i Nordjylland til livs. Regionen er allerede til stede 48 steder i Nordjylland hvor man halvdelen af stederne arbejder for at begrænse forurening og hvor man den anden halvdel af stederne holder øje med forureninger.

 

Med den netop vedtagne indsatsplan vil yderligere syv steder i Nordjylland blive hjulpet med at fjerne forureningen, så grundvand sikres og borgernes sundhed bevares.

- Der er mange forurenede grunde i Nordjylland, og derfor må vi prioritere hvor vi sætter ind år for år. Og vi retter vores indsats mod de steder, hvor jordforureningen udgør den største risiko over for mennesker eller miljø, siger Kenn Bloch Mortensen, kontorchef for Jordforurening og Råstoffer i Region Nordjylland.

Fem af de syv steder er tidligere tjærepladser. Derudover drejer det sig om et tidligere renseri og en servicestation.