Regionen skruer ned for forbruget

Foto: Thomas Gaardsmand

På baggrund af en forventet budgetoverskridelse på 75 millioner kroner i 2011 har Region Nordjylland lavet en omprioritering i budgettet for i alt 50 millioner kroner.

De første økonomirapporter foreskriver, at Region Nordjylland vil få et samlet underskud på 75 millioner kroner i 2011.

- Derfor har repræsentanter fra alle seks grupper i Regionsrådet i dag indgået en aftale, som betyder, at vi går ind og skruer på en række forskellige håndtag, så vi kan få økonomien i balance, siger Regionsrådsformand Ulla Astman (Soc.Dem.).

Besparelsen betyder, at regionen skærer ned på indkøb af nyt apparatur, og at de ubrugte budgetkroner, som de enkelte sygehuse og institutioner har fået overført fra 2010, først kan gives fri i 2012. Samtidig skal der blandt andet spares fem millioner kroner på bedre logistik og bedre brug af videomøder.

- Spild og logistik er nogle områder, man bør se kritisk på. Det kan for eksempel være antallet af prøvetagninger, antallet af tryksager, måden man sender post på, muligheden for samkørsel. Ting, som hver for sig ikke måske giver store beløb, men som tilsammen sagtens kan bidrage med et betydeligt beløb, når det sker koordineret på alle vores institutioner, siger regionsrådsformanden.

Regionsrådsformanden forventer ikke, at den nye budgetaftale kan betyde afskedigelser blandt regionens medarbejdere.

Forsiden lige nu