Regionen svarer vrede sygeplejersker

I et åbent brev til Regionen bad tre sygeplejersker fra Farsø Sygehus om en forklaring på et aflyst besøg. Nu svarer Regionen ligeledes i et åbent brev.

Personalet på Farsø Sygehus bad, i et åbent brev, Regionen om en forklaring på det regelsæt, der ligger til grund for, at regionsrådskandidaterne Birgitte Josefsen og Kristian Andersen i sidste øjeblik aflyste et besøg på Farsø Sygehus.

TV2/Nord har tidligere fortalt, hvordan Ulla Astmans udtalelser har skabt vrede og forvirring blandt personalet, og derfor ville de have regionsrådet til at redegøre for, hvordan det nye regelsæt skal forstås.

Nu svarer Regionen altså ligeledes i et åbent brev

<b>Regionens åbne brev</b>

Kære Berit Byg, Susanne Winkel Kristensen og Birthe Finnerup

Tak for jeres mail den 5. maj til Regionsrådets medlemmer.

I forbindelse med regionsrådsvalget i november, er der igangsat et arbejde med at udarbejde en "pakke" med institutionsbesøg, materiale og deltagelse i informationsmøder som tilbydes alle kandidater. Dette med henblik på at alle kandidater så vidt muligt stilles lige.

Jeg kan godt se, at de planlagte møder på Farsø Sygehus den 1. maj med 2 kandidater til regionsrådsvalget faldt uheldigt ind i denne sammehæng. Det kunne godt have været anderledes, og den konkrete faktiske håndtering er mit ansvar.

Det har på ingen måde været hensigten at ændre på de nuværende handlemuligheder, der gælder for besøg m.v. som I omtaler i jeres mail. Jeg skal meget beklage, hvis hændelsesforløbet kan give anledning til en anden fortolkning.

Men hensigten har alene været, at vi i et valgår får et sæt spilleregler (som det iøvrigt også findes i andre regioner) således, at kandidater stilles ens med hensyn til information og besøgsmuligheder.

I det sæt "spilleregler" der snarest fremlægges for Forretningsudvalget, vil der bl.a. blive tilbudt besøg på en række sygehuse og andre institutionstyper.

Med venlig hilsen

Anders Boje
Konst. Regionsdirektør
Region Nordjylland