Foto: Aalborg Kommune (Arkivfoto)

01:48

Region Nordjylland har bevilget 9,7 millioner kroner til bedre kollektiv trafik i særligt den vestige del af regionen. Det skal styrke sammenhængskraften og få flere til at tage bussen.

1 af 2

Regionen vil have flere til at tage bussen på arbejde

Region Nordjylland har afsat 9,7 millioner kroner til et pilotprojekt, så landsdelens busser fra 2019 vil køre minimum én gang i timen i mellem de større byer.

En ekstrabevilling i budgetforliget på 9,7 millioner kroner skal gå til den kollektive trafik i Nordjylland, så flere pendlere vil finde det attraktivt at rejse med bus og tog. 

Det er visionen i et nyt pilotprojekt, som Region Nordjylland har iværksat i perioden 2019-2021. Pengene skal få regionalbusserne til at køre med minimum fast timedrift hele driftsdøgnet i mellem alle byer med over 2.000 indbyggere. 

- Vi forventer, at den udvidede service vil tiltrække nye passagerer, og med investeringen fra Regionsrådet kan vi komme hurtigt i gang med forbedringerne. Målet er at give alle nordjyder en garanteret minimumservice på et så højt niveau, at den kollektive trafik bliver en attraktiv transportmulighed for langt flere borgere, siger regionsrådsformand, Ulla Astman (S).

Pilotprojektet forventes at dække de fire vestlige kommuner i regionen – Thisted, Morsø, Vesthimmerland og Jammerbugt – men det vil afhænge af, om kommunerne ønsker at indgå i projektet og vil medvirke til at finde den resterende finansiering.

Projektet udføres i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, der står for den offentlige transport i Nordjylland.

Uover flere bustider vil Nordjyllands Trafikselskab fra 2018 tilbyde de borgere, der ikke bor tæt på et busstoppested, kørsel fra adresse til et stoppested på bussernes hovednet. Tilbuddet kaldes for Plustur, men det vides endnu ikke, hvor meget det kommer til at koste de borgere, der skal til og fra busstoppestedet.