LIGE NU:

Regionen vil låne penge til supersygehuset

Det nye supersygehus i Aalborg Øst behøver ikke at være en skrabet model. Den nye sundhedsminister har åbnet muligheden for at låne ekstra penge til projektet.

Hvis ikke det nye supersygehus i Aalborg Øst skal være en skrabet model, så er regionen nødt til at låne penge til projektet. Den mulighed har Sundhedsminister Astrid Krag (SF) åbnet op for. Hun har luftet idéen om, at regionerne skal have mulighed for at låne penge til hospitalsdriften, og det er nødvendigt, hvis den første hospitalsplan alligevel skal se dagens lys.

Region Nordjylland havde oprindeligt søgt om fem milliarder til det nye supersygehus, hvor der skal bygges ét sygehus, der kan rumme samtlige funktioner under et tag. Regionen fik dog kun 4,1 milliard kroner, og med det budget bliver der ikke penge nok til at samle sygehusdriften på et sted i Aalborg. Nu overvejer Regionen at søge om at låne de sidste 900 millioner kroner, så den oprindelige plan kan gennemføres.

- Så kan vi få en mere effektiv drift af sygehuset, hvor vi kan udnytte de faglige ressourcer optimalt og vi kan udnytte pengene optimalt og sikre den bedste sammenhæng for patienterne ikke mindst. Det er tre gode grunde til, at vi vil have det samlet et sted, siger regionsrådsformand Ulla Astman (Soc.Dem.).

I regeringsgrundlaget er der forklaret, at de penge, som regionerne låner til investeringerne, skal kunne tjene sig selv hjem inden for en periode på 10 år. Ulla Astman tror på, at den besparelse man vil få, ved at samle sygehusdriften på ét sted, vil være nok til at dække det.

- Vi har fået lavet en såkaldt businesscase, og den viser at med en samling på én matrikel, så vil den effektivisering, vi vil få, i sig selv ville kunne forrente lånet. Og eftersom 900 millioner kroner svarer til cirka tre måneders drift på Aalborg Sygehus, så er det et overskueligt beløb at skulle tilbagebetale over nogle år. Det kan godt være det så vil tage 15 år, men det må vi så drøfte med regeringen. Vi kender ikke præmisserne for deres lånepulje endnu, så der må vi slå koldt vand i blodet og se, hvad de melder ud, siger regionsrådsformanden.