Regioner opretter flere praktikpladser

Foto: TV2/Nord

Regeringen og Danske Regioner har aftalt at oprette 390 ekstra praktikpladser i regionerne i 2011. Det er en forøgelse på 60 pladser i forhold til det aftalte niveau for 2010.

I 2011 stiger antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet yderligere i regionerne. Regeringen og Danske Regioner har tidligere aftalt en ekstraordinær stigning på 330 praktikpladser i regionerne i 2010.

I 2011 skal regionerne nu oprette yderligere 60 pladser, så der oprettes i alt 390 ekstra pladser sammenlignet med niveauet i 2009, hvor der var 2.723 pladser.

Hertil kommer de ekstra pladser på SOSU-området, der allerede er aftalt i forbindelse med trepartsaftalen fra 2007. Det var 100 ekstra i regionerne i forhold til 2009 og 20 yderligere i forhold til 2010.
Undervisningsminister Troels Lund Poulsen fremhæver, at de ekstra pladser skal bruges til at hjælpe unge, som har svært ved at få en praktikplads på grund af den økonomiske krise.

- Selvom der i 2010 blev oprettet 22 procent flere praktikpladser end i 2009, er der stadig for mange unge, der mangler en praktikplads. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe de unge med at få en praktikplads. Jeg er derfor glad for, at både staten, kommunerne og regionerne nu har forpligtet sig til at øge antallet af praktikpladser igen i 2011, siger Troels Lund Poulsen.

Danske Regioners næstformand, Carl Holst, udtaler:

- I regionerne ønsker vi med aftalen at tage et medansvar for, at flere unge får mulighed for at tage en uddannelse. Regionerne stiller i forvejen et stort antal praktikpladser til rådighed for erhvervsuddannelserne, og vi vil igen i 2011 gøre en ekstraordinær indsats for at etablere endnu flere praktikpladser på sygehusene og andre regionale arbejdspladser, siger Carl Holst.

Forsiden lige nu