Regionsrådet siger god for fratrædelsesaftale

Den gensidige aftale om at Poul Bjerregaard fratræder som regionsdirektør i Region Nordjylland blev i dag godkendt af regionsrådet.

Hvad der skal ske med den ledige stilling er ikke besluttet politisk. Det bliver drøftet på næste møde i forretningsudvalget og taget op igen i regionsrådet på mødet i april.

Fratrædelsesaftalen blev indgået i sidste uge mellem regionen og Poul Bjerregaard. Efterfølgende blev aftalen godkendt af et enigt forretningsudvalg, og nu har regionsrådets politikere som sagt endeligt godkendt aftalen.

- Det var rart at konstatere, at regionsrådet kunne tiltræde aftalen. Nu vil vi se på den videre proces og afklare konstituering og opslag. Det vigtigste aktuelt er, at vi ikke oplever et ledelsesmæssigt tomrum. Det har vi sørget for ved at direktionens medlemmer tager sig af regionsdirektørens opgaver, siger Ulla Astman.

Regionsrådet traf på mødet ikke beslutning om den videre proces - herunder hvorvidt der i den nærmeste fremtid skal ske en konstituering i stillingen, eller om stillingen skal slås op med henblik på snarlig genbesættelse.

Det betyder, at der tidligst kan træffes endelig beslutning om den videre proces på mødet 14. april.

Region Nordjylland ledes fortsat videre af direktionens medlemmer, Per Christiansen, Lars Mathiesen og Dorte Stigaard, der også tager sig af regionsdirektørens opgaver.