Årsrapporten for 2012 blev i februar fremvist af en tilfreds direktør. Nu skal rapporten korrigeres, og det kan vende overskud til underskud Foto: Sparekassen Hobro

Regnskabs-rod i Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har konstateret to graverende fejl i det ellers fine regnskab for 2012. Banken skal nu udarbejde et nyt regnskab.

Sparekassen har på to områder handlet i strid med regnskabsbekendtgørelsens paragraffer og har derved ikke medregnet nedskrivninger på op mod 88 millioner kroner.

Finanstilsynet har fundet, at sparekassen har vurderet for optimistisk i forhold til udlån til privatkunder, samt at en ændret praksis for nedskrivninger under 300.000 er forkert.

Sparekassen skal nu udarbejde et tillæg til årsrapporten, hvori der tages hensyn for de nedskrivninger der mangler i årsregnskabet. Sparekassen havde ellers afsluttet 2012 et overskud på 48 millioner kroner. Nu kan det i stedet ende med to-cifrede, røde tal.

Sparekassen skal levere de korrigerede regnskabstal inden den 1. juli.

http://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Tilsynsreaktioner/2013/~/media/Regler-og-praksis/2013/Afgoerelse_Sparekassen_Hobro.ashx