Foto: Per Frank Paulsen

RenoNord-personale forhindrede slem forurening

Et udslip fra RenoNords røggasrensningsanlæg kunne have forårsaget voldsom forurening i Romdrup Å.

Indsatsleder Peter Reinau fra Beredskabscenteret i Aalborg roser det interne beredskab ved RenoNord.

Det var formentlig dem, som med deres hurtige indsats forhindrede en slem forurening af Romdrup Å.

- Der sker et udslip fra røggasrensningsanlægget og noget af slammet slipper i en en landgrøft, der er forbundet med Romdrup Å, fortæller Peter Reinau.

- Og inden vi er fremme, er beredskabet på RenoNord allerede i gang med at pumpe slammet væk og får udslippet stoppet.

Beredskabet kunne så supplere med de såkaldte pølser, som indespærrer udslippet og derefter tilkalde kommunens miljøvagt, som sammen med RenoNord fortsatte med at indsamle udslippet, som skal deponeres som miljøfarligt affald.