02:09

1 af 2

Renovest i Løgstør drukner i affald

Renovest i Løgstør kan snart ikke modtage mere affald til deponering, fordi deres deponi ikke er placeret tæt nok på kysten. [size=3][/size]

Renovest deponi i Løgstør er blevet erklæret for ikke kystnært, hvilket betyder, at de ikke kan foretage en udvidelse af deponiet, når det nuværende deponi er fyldt op om et år.

- Det er dybt uretfærdigt, for der er ingen risiko ved at udvide vores anlæg for vi ligger ikke på en grundvandsressource, siger Henning Christensen, der er direktør hos Renovest til TV2/Nord.

Bestemmelsen om "kystnærhed" betyder, at affald til deponering kun må placeres tæt på kysten, hvor der ikke er risiko for forurening af grundvand. Og selvom en udvidelse af Renovest ikke vil skade miljøet, så kan de altså ikke få lov til at udvide.

- Det er jo naturligt at fortsætte med at deponere her. Vi har de tekniske installationer og de nødvendige kontrolboringer, siger Henning Christensen.

Men der kan være hjælp på vej til Renovest fra flere nordjyske folketingsmedlemmer. Karsten Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge og Bjarne Laustsen var mandag middag på besøg for at se nærmere på affaldsproblemet.

Og de vil samlet gå videre med problemet til miljøminister Kirsten Brosbøl (Soc.dem).

- Det virker som en skrivebordsøvelse fra Miljøcenteret i Aarhus, som ikke bunder i sund fornuft, siger Karsten Lauritzen (V).

- Det er skørt at et deponi, der lever op til de skrappeste krav, ikke kan få lov til at udvide, siger Bjarne Laustsen (Soc.dem).

Får Renovest ikke lov til at udvide, så kommer det til at ramme borgerne og miljøet.

- Det får den konsekvens at det bliver meget dyrere for borgerne og det bliver en miljøbelastning fordi vi skal ud at køre med affaldet, siger Henning Christensen.

Flere affaldsanlæg i nordjylland står til at lukke fordi de ligger på ikke kystnære områder.