LIGE NU:

Retssag om omstridt mølletestcenter

Vestre Landsret skal tage stilling til, om ejerne af jorden til nyt testcenter har lov at føre sag mod staten.

14. juni tager Vestre Landsret fat på sagen om det omstridte testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage i Thy.

Sagen er anlagt af Landsforeningen for Bedre Miljø på vegne af de lodsejere, som bliver berørt af ekspropriation.

Landsretten i Viborg skal tage stilling til flere formelle indsigelser fra statens advokat, Kammeradvokaten, oplyser Henrik Svanholm, en af sagsøgerne.

- Myndighederne har blandt andet fremført, at sagen helt skal afvises, fordi ingen har retlig interesse i at føre den.

Men hvis ikke de berørte ejere af jorden har retlig interesse i at få bedømt grundlaget for, at de skal miste deres ejendomme, hvem har så, spørger han.

Testcentret skal ejes af Risø/DTU og give plads til kæmpemøller på op til 250 meter. Området ligger mellem Nationalpark Thy og fuglereservatet Vejlerne, og der er tale om et af de mest omfattende indgreb i dansk natur.

Landsforeningen for Bedre Miljø mener, at staten har overtrådt EU's direktiv om levesteder for dyr og planter, og at søgsmålet skal have opsættende virkning, indtil EU-Kommissionen har behandlet sagen og vurderet statens dokumentation.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, som har indklaget staten for EU-Kommissionen.

Miljøminister Karen Ellemann (V) fastholdt tirsdag, at fældningen af de godt 260 hektar skov i plantagen skal begynde den 15. juli som planlagt, så der bliver gjort plads til de store vindmøller.

Miljøordførerne fra både Dansk Folkeparti og hendes eget parti, Venstre, har ellers opfordret Karen Ellemann til at vente med fældningen, indtil EU-Kommissionen har sagt god for hele projektet.