Risiko for påkørsel af dyrevildt

Natten mellem lørdag og søndag skifter Danmark fra sommertid til normaltid. Det medfører øget risiko for påkørsel af vildt, advarer Dyrenes Beskyttelse og Falck.

<b>Kender ikke klokken</b>
- Dyr kender ikke klokken, og overgangen fra sommertid til normaltid er hvert år årsag til mange påkørsler af dyrevildt. Med skiftet flyttes myldretiden en time, og det betyder, at trafikken øges i både daggryet og i skumringen, hvor mange dyr vandrer. Det øger risikoen for kollisioner mellem dyr og biler, siger Allan Bruun Rasmussen, der Falcks vildt & dyrekonsulent.

<b>Pas på</b>
Bilister, der kører gennem naturområder, bør derfor være ekstra påpasselige.

- Der sker ulykker med både svær materiel skade som følge af dyrepåkørsler, men også dødsulykker. Årligt mister mindst to til tre personer livet efter sammenstød med et dyr. Ikke af selve sammenstødet, men fordi de i panik forsøger at undvige og støder sammen med modkørende biler eller ind i et vejtræ, siger Allan Bruun Rasmussen, der vurderer, at mange solouheld kan skyldes, at bilisten har forsøgt at undvige et dyr.

<b>20.000 mister livet</b>
Faunamedarbejder Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse vurderer, at problemet er opadgående.

- Det er anslået, at mellem 20.000 og 25.000 rådyr og andre hjorte mister livet i trafikken hver år og problemet er stigende, da den danske bestand af både vildt og biler vokser - og det er allerede nu et skræmmende højt tal, siger Michael Carlsen.

<b>Gode råd</b>
Falck og Dyrenes Beskyttelse giver følgende råd til bilister, der kører gennem naturområder:

- Sæt farten ned og udvis agtpågivenhed.
- Har du set et stykke hjortevildt krydse vejen foran dig, så kommer der sandsynligvis flere. Vildt krydser yderst sjældent en vej alene.
- Ser du vildt tæt på vejen skal du ikke regne med, at det nødvendigvis bevæger sig væk fra vejen - det kan lige så godt finde på at springe ud.
- Det bedste er at bremse og holde fast i rattet. Hvis en undvigelse forsøges, skal man køre bagom, da et rådyr aldrig vil vende om.

<b>Ring til Falck</b>
Hvis uheldet alligevel er ude, skal man underrette Falck på 70 10 20 30.