LIGE NU:

Robot skal dosere og minde ældre om at tage deres medicin

En række nordjyske ældre får nu installeret en pillerobot i deres hjem. Robotten er en del af en nyudviklet totalløsning, som skal hjælpe de ældre med at tage medicin rettidigt og i rette dosis.

Ni nordjyske kommuner er gået sammen om at udvikle en helt ny totalløsning til at hjælpe ældre med at tage medicin rettidigt og i den rigtige dosis. Totalløsningen har fået navnet TIM, som står for Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering.

TIM er gennem længere tid blevet testet i et lukket miljø, og nu skal TIM testes live hos flere ældre i Aalborg, Hjørring og Vesthimmerland kommuner. Testdeltagerne får installeret en pillerobot i hjemmet, som doserer medicinen og reagerer, hvis den ikke bliver taget som planlagt. Robotten er lidt større end en kaffemaskine.

TIM doserer medicin og reagerer, hvis den ikke bliver taget som planlagt. 
TIM doserer medicin og reagerer, hvis den ikke bliver taget som planlagt. 
Foto: Hjørring Kommune

Kommunernes forventninger til TIM er tårnhøje. De forventer både højere livskvalitet og bedre sikkerhed for borgerne.

- De ældre, som vil få allermest glæde af TIM, er dem, som hyppigt får hjælp til at tage medicin. Det er dem, som i dag er afhængige af, at hjemmeplejen kommer for at hjælpe på bestemte tidspunkter og må vente, hvis der er forsinkelser. Dem kan TIM give mere uafhængighed og dermed også højere livskvalitet, siger hjemmeplejeleder Oda Bertram fra Aalborg Kommune.

Hun understreger, at TIM også kan hjælpe kommunerne med at nedbringe antallet af medicinfejl - de såkaldte utilsigtede hændelser (UTH) - og dermed give borgerne bedre sikkerhed.

Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicin kan dække over mange forskellige registrerede fejl som for eksempel, at borgeren har fået en forkert medicin, en forkert mængde, at medicinen er givet på et forkert tidspunkt eller slet ikke er givet.

- Selvom vores medarbejdere er dygtige og omhyggelige, sker der alligevel menneskelige fejl i håndteringen af medicin. Vi har en forventning om, at vi kan nedbringe antallet af utilsigtede hændelser ved at automatisere doseringen af medicin. Derfor kan TIM øge sikkerheden og trygheden for de ældre, som dagligt har brug for hjælp til at tage medicin, siger Oda Bertram.

Sådan fungerer TIM
Sådan fungerer TIM
Foto: Hjørring Kommune

Færre omkostninger ved hjælp til medicin

I dag udgør de nordjyske kommuners omkostninger til medicinhåndtering cirka 158 millioner kroner årligt, og der bruges 357.500 arbejdstimer på opgaven.

De mange timer bruges for eksempel på at hælde medicin op og hjælpe borgeren med at tage medicinen. En opgave, som kommunerne forventer fremover kan løses af TIM i stedet for en medarbejder.

- I en tid, hvor der bliver flere ældre med stigende plejebehov ude i vores kommuner, så er det vigtigt for os at finde nye måder at gøre tingene på. Vi er nødt til at finde områder, hvor vi kan frigøre tid. Og håndtering af medicin er et af de områder, hvor vi kan gøre det både billigere og bedre for vores borgere ved hjælp af en intelligent totalløsning som TIM, siger formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget Per Møller (C) fra Hjørring Kommune.

Han understreger, at kommunerne ikke forventer, at TIM kan overtage al hjælp til håndtering af medicins hos ældre.

- Der vil være ældre, som af den ene eller anden årsag ikke kan få glæde af TIM, og de skal selvfølgelig stadig have hjælp fra hjemmeplejen. Men vi forventer, at rigtig mange vil have glæde af totalløsningen. Og det betyder, at hjemmeplejen vil få frigjort dyrebar tid til andre plejeopgaver, siger Per Møller.

Sådan fungerer TIM