Foto: arkivfoto

Rufferi kan give 4 års fængsel

Straffeloven har to paragraffer der omhandler rufferi, altså det at tjene penge på andres prostitution. Rufferi kan give 4 års fængsel.

I 2012 lavede Nordjyllans Politi 207 undersøgelser af bordeller, der ligger i Nordjylland. Året før lavede politiet 169 bordelkontroller. I alt er det mundet ud i fem sigtelser for rufferi.

Rufferi er, når en person tjener penge på andres prostitution. Det er straffelovens § 228 og § 229, som potentielle gerningsmænd sigtes efter.

§ 228 siger, at den der:

1) forleder nogen til at søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre,

2) for vindings skyld forleder nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller

3) holder bordel,

straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. siger, at:

På samme måde straffes den, der tilskynder eller bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den befordrede person er under 21 år eller uvidende om formålet.

§ 229 bruges sjældent, men giver mulighed for at straffe mellemmænd, der er indblandet i rufferi, med 3 års fængsel:

Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

Stk. 2. siger, at:

Den, der udlejer værelse i hotel eller gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

Kilde: Straffeloven 2012