Rumleriller skal redde liv på vejene

Rumleriller langs midten af landevejene kan forebygge ulykker og dermed redde liv. Derfor går Vejdirektoratet nu i gang med at etablere rumleriller på yderligere 100 kilometer vej. Vejene er fordelt over hele Danmark. To af strækningerne ligger i den nord

Cirka en fjerdedel af de alvorlige trafikulykker på landevej skyldes køretøjer, der pludselig kører over i modsatte vejbane og kolliderer med andre trafikanter eller kører ind i et træ eller i rabatten. Årsagen kan være træthed, uopmærksomhed eller spritkørsel. Med rumleriller bliver bilisten gjort kraftigt opmærksom på, at bilen er på vej over i det forkerte spor.

Forsøgene med rumleriller kendes blandt andet fra det nordsjællandske område, hvor det lykkedes at holde en ulykkesbelastet strækning stort set fri for alvorlige ulykker efter etablering af rumleriller.

- Rumleriller er et særdeles effektivt redskab i arbejdet med at nedbringe antallet af mødeulykker. Det ved vi fra både danske og udenlandske erfaringer. Derfor er det rigtigt, at vi nu går ud og inddrager flere strækninger. Det ligger helt i tråd med vores arbejde med at nedbringe antallet af trafikulykker og ikke mindst trafikdræbte, siger Vejdirektoratets direktør Henning Christiansen.