Rygepause i Frederikshavn

Dagplejen i Frederikshavn skal være røgfri, men en egentlig politik blev i dag sat i bero.

På et møde imellem Frederikshavn kommune, Børne- og kulturdiretør Lis Rom Andersen samt FOA - Fag og Arbejde René Johansen og fællestillidsrepræsentant Susan Myrdal blev det i dag besluttet, at skyde en formuleret rygepolitik til hjørnespark.

Parterne er enige om målet med tiden er, at dagplejen bliver røgfri.

- Der er imidlertid behov for to ting. Dels skal der laves en grundig undersøgelse af rygemønstret i dagplejen som det er i dag. Der er behov for at kende de faktuelle tal, hvis vi skal danne os et reelt billede af, hvor udbredt rygning i dagplejehjem er udenfor dagplejens åbningstid. Herudover skal tallene være med til at vise, om der sker en ændring af rygemønstret i dagplejen over tid - bliver der færre dagplejere, der ryger, når der sættes større fokus på røgens sundhedsskadelige virkning, fortæller René Johansen.

Dagplejen skal nu, i samarbejde med bl.a. institutionschefen udarbejde en handleplan for hvordan og hvornår dagplejen bliver røgfri.

Der evalueres første gang på målet om et år. Først herefter bliver der udarbejdet en egentlig rygepolitik. Indtil da, arbejder alle parter på at begrænse rygning i dagplejehjem mest muligt indenfor rammerne af rygeloven, oplyser René Johansen.