Foto: Spar Nord

Så kom tilsynet

Finanstilsynet er den seneste tid blevet kritiseret for ikke at have ført tilsyn med nogle banker i op til fire år. Heriblandt Spar Nord. Men den nordjyske bank skriver nu i en fondsbørsmeddelelse, at Finanstilsynet nu har været på besøg.

I fondsbørsmeddelelsen skriver Spar Nord:

Foranlediget af de danske mediers nylige omtale af Finanstilsynets inspektionsfrekvens i de danske pengeinstitutter, kan vi efter aftale med Finanstilsynet hermed meddele, at Finanstilsynet i 2. kvartal 2013 har gennemført ordinær inspektion i Spar Nord.

Den endelige rapport fra inspektionen forventes offentliggjort inden udgangen af august, men Finanstilsynet har på et afrapporteringsmøde med Spar Nords direktion tilkendegivet, at Finanstilsynet er enig i de af banken foretagne nedskrivninger, og at Finanstilsynet ikke har væsentlige bemærkninger til det af banken opgjorte solvensbehov.

Finanstilsynets tilbagemelding giver således ikke anledning til ændringer i de af Spar Nord udmeldte forventninger til nedskrivninger og indtjening i 2013.

Spar Nords halvårsrapport offentliggøres som planlagt 14. august 2013.