LIGE NU:

Særtilskud til Vesthimmerland, Thisted, Skive og Morsø Kommune

Velfærdsministeriet har netop givet et særtilskud på 44 mio. kr. til Vesthimmerland, Thisted, Skive og Morsø Kommune.

Tilskudspulje
I lighed med tidligere år er der også i år afsat penge til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskudspuljen fordeles i henhold til § 16 i udligningsloven.

- Jeg forventer, at særtilskuddet vil medvirke til en mere smidig budgetproces i Vesthimmerland, Thisted, Skive og Morsø Kommune. Ligeledes er det min forventning, at tilskuddene vil medvirke til at sikre, at kommunerne under ét overholder den økonomiaftale, som regeringen indgik med kommunerne i juni, siger Karen Jespersen.

Tildelingen er i år fremrykket af hensyn til kommunernes budgetplanlægning.

150 millioner i 2009
I 2009 er der som i de foregående tre år afsat ekstra 150 mio. kr. i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Tilskud til Læsø
Den ordinære tilskudspulje er reduceret med i alt 29,3 mio. kr., der i stedet indgår i et nyt samlet tilskud til de tre ø-kommuner Læsø, Samsø og Ærø.
Beløbet svarer til de tre kommunernes samlede tilskud som vanskeligt stillede kommuner i 2008.

Millioner til fire kommuner
Velfærdsminister Karen Jespersen har på den baggrund givet et tilskud på 18 mio. kr. til Vesthimmerland Kommune, 10 mio. kr. til Thisted Kommune, 7 mio. kr. til Skive Kommune og 9 mio. kr. til Morsø Kommune

Mange ansøgninger
Velfærdsministeriet har i år modtaget 42 ansøgninger om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, hvoraf 19 er imødekommet. Det samlede tilskudsbeløb for de 19 kommuner er 181 mio. kr.

Ulla Astman

play Ulla Astman reagerer på kritik fra sygeplejersker: - Bolden ligger hos Dansk Sygeplejeråd

Havn udvides

Havnen i Thyborøn bliver udvidet både til lands og til vands: - Det er en win-win

SEIF Vendsyssel FF

play SEIF tørnede sammen mod Vendsyssel FF i sjældent opgør

Aalborg Operafestival

play Kirsten og Andreas optræder på altaner under operafestival

Ulla Astman

play Ulla Astman reagerer på kritik fra sygeplejersker: - Bolden ligger hos Dansk Sygeplejeråd

Havn udvides

Havnen i Thyborøn bliver udvidet både til lands og til vands: - Det er en win-win

SEIF Vendsyssel FF

play SEIF tørnede sammen mod Vendsyssel FF i sjældent opgør

Til forsiden

Til forsiden