LIGE NU:

Særtilskud til Vesthimmerland, Thisted, Skive og Morsø Kommune

Velfærdsministeriet har netop givet et særtilskud på 44 mio. kr. til Vesthimmerland, Thisted, Skive og Morsø Kommune.

Tilskudspulje
I lighed med tidligere år er der også i år afsat penge til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskudspuljen fordeles i henhold til § 16 i udligningsloven.

- Jeg forventer, at særtilskuddet vil medvirke til en mere smidig budgetproces i Vesthimmerland, Thisted, Skive og Morsø Kommune. Ligeledes er det min forventning, at tilskuddene vil medvirke til at sikre, at kommunerne under ét overholder den økonomiaftale, som regeringen indgik med kommunerne i juni, siger Karen Jespersen.

Tildelingen er i år fremrykket af hensyn til kommunernes budgetplanlægning.

150 millioner i 2009
I 2009 er der som i de foregående tre år afsat ekstra 150 mio. kr. i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Tilskud til Læsø
Den ordinære tilskudspulje er reduceret med i alt 29,3 mio. kr., der i stedet indgår i et nyt samlet tilskud til de tre ø-kommuner Læsø, Samsø og Ærø.
Beløbet svarer til de tre kommunernes samlede tilskud som vanskeligt stillede kommuner i 2008.

Millioner til fire kommuner
Velfærdsminister Karen Jespersen har på den baggrund givet et tilskud på 18 mio. kr. til Vesthimmerland Kommune, 10 mio. kr. til Thisted Kommune, 7 mio. kr. til Skive Kommune og 9 mio. kr. til Morsø Kommune

Mange ansøgninger
Velfærdsministeriet har i år modtaget 42 ansøgninger om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, hvoraf 19 er imødekommet. Det samlede tilskudsbeløb for de 19 kommuner er 181 mio. kr.