HK Kommunal forudser store problemer for børnene, såfremt kommunalt ansatte i Serritslev-sagen straffes. Foto: Tv2nord.dk

Sagsbehandlere i urimeligt dobbeltpres

Straffes sagsbehandlerne i Serritslev-sagen, vil det ramme børnene og familierne, advarer HK/Kommunal, der fastslår, at det er politikerne, der har ansvaret.  

Hvis det er de kommunalt ansatte sagsbehandlere, der ender med at måtte tage straffen i sager som den verserende fra Serritslev, kommer de ansatte i et urimeligt dobbeltpres. Og det vil gå ud over borgernes retssikkerhed, mener formand for HK/Kommunal Bodil Otto: 

- Retsforfølger man medarbejderne, får man kun fat i budbringeren og ikke det egentlige problem: nemlig at få set på sagsbehandlingen og få stoppet det, der ikke fungerer. Og det vil ramme både borgerne og de ansatte. 

HK-formanden ser en kedelig tendens til, at nedskæringerne i de økonomisk pressede kommuner betyder flere urimelige afgørelser.

- HK'ere og andre sagsbehandlere vil komme til at sidde i et meget ubehageligt krydsfelt, hvis man går efter at straffe enkelte sagsbehandlere. For mig er det afgørende, at politikerne påtager sig deres ansvar. De er ansvarlige for rammerne og økonomien, fastslår Bodil Otto.  

Bodil Otto understreger, at sagsbehandlere ikke er autoriseret personale. 

- De forvalter lovgivningen ud fra retningslinjer i kommuner, men ansvaret må være ledernes og politikernes, siger Bodil Otto.