LIGE NU:

Samarbejde om kompetencer i regionen

Ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejerskestuderendes samarbejdskompetencer skal styrkes. Derfor har Sundheds CVU Nordjylland og Aalborg Sygehus, Ortopædkirurgien, Region Nordjylland arbejdet sammen om at etablere et tværfagligt klinisk studieafsnit.

De første studerende tog studieafsnittet i brug den 3. september 2007.

Tilbud til studerende
Det tværfaglige studieafsnit er et tilbud til de studerende, hvor de i et forløb på 14 dage skal samarbejde med studerende fra andre faggrupper.

Tværfagligt samarbejde
På studieafsnittet skal de studerende udvikle faglige og personlige kvalifikationer til, i et tværfagligt samarbejde, at kunne formulere, udforske, bearbejde og løse problemstillinger, som er relevante for sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbejde.

Usikkerhed skal væk
Hanne Lisby, der er koordinator for det tværfaglige studieafsnit fortæller:
- Vi oplever ofte en usikkerhed blandt de studerende, når de skal indgå i tværfaglige samarbejder. Nu får de mulighed for at bearbejde denne usikkerhed og samtidig blive trænet i at samarbejde på tværs af faggrupper. De studerende får mulighed for at sætte deres eget fag i spil i forhold til de andre studerende. På den måde får de nye perspektiver på såvel deres eget som andre fag.

10 patienter med hoftebrud
Studieafsnittet er placeret i Ortopædkirurgisk afdeling O1 , Klinik Aalborg. Der vil være plads til 10 patienter der er indlagt med hoftebrud. Her skal de studerende sammen med kliniske vejledere sørge for at patienterne får den fornødne pleje, behandling, optræning m.m. i tidsrummet 7.00 - 20.00.

Direkte pleje
Det er i den direkte pleje og behandling af patienterne at læringen foregår. For at sikre kvalitet i læringen er der tilknyttet kliniske vejledere fra de tre faggrupper. I de perioder der ikke er studerende vil afsnittet fungere som den resterende del af sengeafdelingen.

Vision
Region Nordjylland har en vision om, at nordjyderne skal opleve at Nordjylland og de nordjyske uddannelsesinstitutioner som de bedste.
- Vi håber med dette bidrag, at vi fortsat kan tiltrække de unge og få dem til at vælge at tage deres uddannelse i Nordjylland slutter Sonja Refslund Skrumsager.