Saml strand-skrald og vær med i et lotteri

Fire nordjyske kystkommuner starter nu Kystlotteriet. Her kan man samle en pose skrald langs kysten og sætte sit lod på posen, som efterlades på opsamlingssteder. Alle bidrag er med i et lotteri om præmier.

I Norge har Kystlotteriet kørt i flere år med stor succes. Nu vil projektleder Steen Heftholm fra Park & Vej i Frederikshavn Kommune inspirere nordjyderne og turisterne til at samle affald op fra strandene via den norske model.

Og der er masser af affald på de danske kyster. Alene i de vestjyske kommuner fjernes mere end 1.000 tons affald om året fra strandene.

- Det er voldsomme mængder, der skyller i land. Sådan en god nordvestenvind over nogle dage, så er det flere tons, som skyller i land, siger Steen Heftholm.

For turisterhvervet er rene og pæne strande vigtige. Bruno Rytter Skiveren driver Skiveren Camping, som har direkte adgang til stranden, og han er derfor glad for det nye tiltag.

- Det er fantastisk. Det bliver ikke bliver ikke bedre, end det er i dag med både flot vejr og ren sandstrand. Det er jo bare sådan, at det skal se ud, siger lejrchefen fra Skiveren Camping, Bruno Rytter Skiveren.

I videoen herunder kan du se, hvordan du deltager i Kystlotteriet. Artiklen fortsætter under videoen.

 

Affald kan ødelægge strandturen

En undersøgelse lavet for Miljø- og Fødevareministeriet af YouGov viser, at 85 procent af danskerne er bekymrede over mængden af affald i havet, og 51 procent siger, at de kan få deres strandtur ødelagt af affald på stranden. 

- En strand fyldt med affald er ikke en pæn strand. Man føler sig ikke velkommen. Her er alt super, siger Jutha Sonne fra Hamborg, som nyder den danske sommer på stranden ved Skiveren. 

En anden strandgæst onsdag er Rasmus Rise fra Frederikshavn. Han nyder sin middagspause ved stranden.

- Hvis der er skrald over det hele, så er det ikke hyggeligt at holde her. Man nyder at være hernede, fordi der er pænt, siger Rasmus Rise. 

Kystlotteriet skal få strandens gæster til at bidrage til at holde strandene fri for affald. Bag lotteriet står de fire nordjyske kommuner Jammerbugt, Thisted, Frederikshavn og Hjørring i samarbejde med Partnerskab for Vestkyst Turisme og EU-projektet Ren Kystlinje.

- Når man bliver lidt højstemt og visionær, så kan man godt håbe, at plast bliver fremtidens rav, så plast er noget, man bukker sig efter og samler op, siger projektleder Steen Heftholm fra Park & Vej i Frederikshavn Kommune.

Jo mere affald man samler ind - jo flere lodder kan man deltage med i konkurrencen. Gevisterne trækkes til efteråret.

Fakta om marint affald

Det affald, der skyller i land er kun toppen af isbjerget. Ifølge FN's miljøprogram (UNEP) ender 70 % af affaldet i havet på havets bund, 15 % skyller op på kyster og 15 % flyder i havoverfladen.

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark) anslår, at der i Vestjylland opsamles 1.000 tons marint affald årligt.

DTU Aqua har fundet plast i maverne på mellem 11 og 39 % af torsk, sild og hvilling fra Nordsøen, Østersøen og Storebælt.

EU’s miljøagentur har modtaget rapporter om fund af marint affald i 36 % af alle havfuglearter.

En undersøgelse fra OSPAR har vist, at 93 % af de undersøge havfugle af arten mallemuk, der er skyllet døde i land i Nordsøen, havde plastaffald i maven.

Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i havoverfladen, består af plast. (Kilde: UNEP)

På globalt plan vurderes det, at der er ca. 640.000 tons mistet fiskeudstyr i havet – heriblandt såkaldte "spøgelsesnet", der kan fange fisk og andre havdyr. (Kilde: EU's miljøagentur, EEA)

DANSKERNES HOLDNING TIL AFFALD I HAVET
85 % af danskerne er bekymrede over mængden af affald, fx plast, i havet.

51 % af danskerne mener, at affald på stranden kan ødelægge deres tur til stranden.

51 % af danskerne mener, at strandgæsterne har det største ansvar for at holde strandene rene.

35 % af danskerne synes, at der ligger meget affald på danske strande og kyststrækninger.

Kilde: YouGov. Repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.017 danskerne gennemført i marts 2018 for Miljø- og Fødevareministeriet.

 


Seneste nyt

fra Nordjylland