Serritslevsag afgøres

Foto: Tv2nord.dk

Efter knap to år sættes der i dag punktum i børnemishandlingssagen fra Serritslev, når ankesagen afgøres.

Vestre Landsret i Aalborg afsiger tirsdag kendelse i skyldsspørgsmålet mod forældreparret fra Serritslev, der er anklaget i en af de værste børnemishandlingssager, man har haft herhjemme.

Anklagemyndigheden, ført an af Margrethe Sanning, er sikker i sin sag.

- Det er klart min opfattelse, at vi har rejst en sag, der er hold i. Derfor føler jeg også, at sagen står udmærket, og jeg føler ikke, at bevisførelsen i retten har svækket vores sag, siger hun.

Parret blev i juni i byretten dømt for at have begået eller medvirket til vanrøgt, rå vold, frihedsberøvelse og seksuelle overgreb mod deres 10 sammenbragte børn.

Faren blev idømt forvaring på ubestemt tid. Moren blev idømt fire års fængsel hovedsageligt for at have tolereret farens overgreb. Begge ankede dommen.

Kommer Margrethe Sanning igennem med sit ønske for strafudmålingen, bliver der ikke tale om en lempelse af straffen. Tværtimod går anklageren efter en hårdere straf til moren.

- Bliver de kendt skyldige, vil vi have stadfæstet den forvaringsdom, faren fik i byretten, og i morens tilfælde går vi efter en skærpelse af den fængselsstraf, hun fik. Jeg vil ikke gå i detaljer, men det bliver en længere fængselsstraf, siger hun.

Den 42-årige far og 37-årige mor har gennem hele sagen fastholdt, at de er uskyldige.

Står det til morens forsvarer, advokat Henrik Garlik Jensen, går hun helt fri af straf.

Faren går også efter frifindelse, men i sin procedure medgav hans forsvarer, advokat Anne Mette Ovesen, dog forleden, at der foreligger beviser for et par tilfælde af lettere vold mod børnene.

Formanden for Børns Vilkår, Peter Albæk, glæder sig til at få en afgørelse i sagen og håber især, at Serritslev-sagen kommer til at påvirke den kommunale sagsbehandling i fremtiden.

- Man burde sætte sig ned og lave ens regler i alle kommuner. Flere steder lader man hellere tvivlen komme forældrene til gode i stedet for at gribe ind i tide, siger Peter Albæk.

- Vi skal lære af den her sag, at kommunerne bliver nødt til at arbejde sammen på tværs af hinanden, ellers opstår der sådanne sager igen, fastslår han.

Den endelige strafudmåling i sagen finder sted på torsdag.

 

Forsiden lige nu