Foto: TV2/Nord

Serviceopkald hjælper ældre med digital post

Nyt tiltag skal hjælpe borgere i Aalborg Kommune med at modtage deres digitale post.

Hallo - det er Aalborg Kommune - du har ikke læst din digitale post. Har du brug for hjælp? Sådan kan det lyde, når Senior Digital ringer til ældre borgere, som modtager digital post, men ikke læser den.

Selv om Aalborg Kommune har gjort en indsats for at hjælpe ældre med at komme i gang med digital post eller blive fritaget, er der fortsat en lille gruppe på knap 600 ældre, som modtager digital post uden at læse den.

Og det kan have alvorlige konsekvenser for den ældre, som ikke ser eksempelvis indkaldelsen til sygehuset, til bilsyn, pensionsmeddelelsen eller brevet fra kommunen.

- Vi ser eksempler på borgere, som har flere måneder gamle regninger til at ligge, uden at de ved noget om det, fortæller Pia Therkildsen, som er leder af Senior Digital.

- Men det er ikke kun regninger - vi ser også eksempler på borgere, der er blevet slettet af ventelisten til en ældrebolig eller endnu værre - ikke har set indkaldelsen til en vigtig undersøgelse på sygehuset, fordi de ikke har tjekket deres digitale post. Og dem vil vi nu forsøge at få fat i, inden det får alvorlige personlige konsekvenser, fortæller Pia Therkildsen.

Som noget nyt ringer Senior Digital derfor nu også ud til ældre borgere med tilbud om hjælp til den digitale post. Aalborg Kommune har ikke en samlet oversigt over gruppen af borgere, der ikke tjekker digital post, men bliver typisk opmærksom på dem, når borgeren gennem en længere periode ikke reagerer på kommunens henvendelser, som er sendt som digital post.

- Jeg er utrolig glad for det nye initiativ fra Senior Digital. Det er alvorligt, når nogle af vores svage borgere risikerer at blive ramt økonomisk eller på deres sundhed, fordi de ganske enkelt ikke er opmærksomme på, at de har en digital postkasse. Det vil vi forsøge at rette op på ved at ringe og tilbyde vores hjælp med at forstå eller helt blive fritaget for den digitale post, fortæller rådmand Thomas Krarup om det nye initiativ fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Kun få ældre har ikke styr på den digitale post Aalborg Kommune har i dag cirka 570 ældre borgere, som modtager digital post uden at logge ind i postkassen og læse den. Det svarer til 2,3 procent af de af kommunens borgere over 65, som er tilmeldt digital post. Det viser den nyeste opgørelse fra Digitaliseringsstyrelsen.

Hertil kommer de ældre, som har logget ind i deres digitale postkasse, men har opgivet at åbne deres post. Størrelsen af denne gruppe er ukendt, men Senior Digital vurderer, at gruppen er pænt stor. Skønnet er baseret på medarbejdernes oplevelser, når de rådgiver borgere om digital post.

Senior Digital hjælper med den digitale post Ældre borgere, borgere med handicap og deres pårørende kan få hjælp med at læse og forstå den digitale postkasse hos Senior Digital. Senior Digital har tre ansatte, som rådgiver ældre om digital post og vejleder om læseadgang til pårørende, så de også kan følge med i den digitale post.

Senior Digital tager også hjem til ældre for at hjælpe i eget hjem med at åbne postkassen og læse den digitale post. Og fremover vil de også foretage serviceopkald til ældre, som gennem længere tid ikke reagerer på kommunens henvendelser, som er sendt som digital post.

Derudover hjælper 80 frivillige i blandt andet IT caféen på Fremtidens Plejehjem, på aktivitetscentre og i botilbud. Det er også muligt at få hjælp på tlf. 9931 1426 eller via e-mail på seniordigital@aalborg.dk.