Foto: Rune Borre-Jensen (arkiv)

Sexdømt læge får nul erstatning for fyring

Det var i orden, at Region Nordjylland smed læge på porten, da det viste sig, at han var dømt for pædofili.

Den sjællandske læge, der i 2008 blev dømt for seksuelt overgreb mod en mindreårig, får ingen erstatning for en kontrakt, som Region Nordjylland ophævede, da man blev klar over pædofilidommen.

Vestre Landsret stadfæstede torsdag en dom fra Retten i Aalborg, hvorefter regionen frifindes for kravet på 445.000 kroner.

Lægen blev løsladt fra fængslet 28. juni 2009 efter endt afsoning og skrev dagen efter under på en kontrakt om at blive lægevikar i en lægepraksis i den lille landsby Mou ved Limfjorden.

Da der var tale om en tidsbestemt vikarkontrakt, bad regionen hverken om børneattest eller straffeattest, og han gjorde heller ikke selv opmærksom på, at han var dømt for pædofili.

Han nævnte heller ikke, at han i to omgange var blevet bortvist fra lægejobs i Region Sjælland som følge af dommen.

En uges tid efter blev personaleafdelingen i Region Nordjylland klar over, at han var blevet idømt ubetinget fængsel for seksuelle overgreb, men at der ikke var nedlagt påstand om fratagelse af autorisation.

Regionen vurderede, at dommen alene ville få alvorlige følger for kvaliteten af lægedækningen i området og opsagde kontrakten.

Han krævede 445.853 kroner, svarende til den aftalte månedsløn i et normalt opsigelsesvarsel.

Men han får ikke en krone.
 
By- og landsret er enige med regionen om, at han har fortiet sin dom for regionen, og at forhandlingerne om kontrakten foregik, mens han havde udgang fra fængslet.
 
Han burde have indset, at oplysninger om en dom for seksuelle overgreb på en mindreårig nabodatter var relevant for regionen, og han havde derfor pligt til af egen drift at oplyse om sine forhold.

Det har ingen betydning, at regionen ikke bad om en straffeattest, eller at Sundhedsstyrelsen ikke har krævet hans autorisation inddraget, fastslår landsretten.

Lægen skal nu betale sammenlagt 75.000 kroner i sagsomkostninger til regionen.

Han blev i august 2009 ansat som praktiserende læge i Grønland.