LIGE NU:

Simple målinger hjælper til at forebygge hjertestop på Sygehus Thy-Mors

Et nyt projekt har nedbragt antallet af hjertestop blandt patienterne på Sygehus Thy-Mors.

Rutinemæssig daglig kontrol af patienternes puls, blodtryk, temperatur og nogle få andre simple målinger har været med til at nedbringe uventede hjertestop blandt patienter på Sygehus Thy-Mors.

 

Sygehuset har været et ud af fem sygehuse i projektet Patientsikkert Sygehus, der har sat fokus på netop de uventede hjertestop, og det har altså nu en konstateret effekt.

 

Dødeligheden blandt patienter, der oplever hjertestop under en indlæggelse er høj, og kun 20-40 procent overlever til udskrivelse. På Sygehus Thy-Mors har projektet haft en markant effekt, og det har betydet, at man er gået fra otte hjertestop om måneden til fem.

 

Rapporten fra Patientombuddet viser, at der på landsplan fortsat er brug for at forbedre tidlig opsporing og iværksættelse af hurtig og effektiv behandling af kritisk syge patienter. Til Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteres årligt ca. 1200 hændelser med relation til observation og overvågning af patienterne. Patientombuddet har nærmere analyseret 238 hændelser, der skete i løbet af en periode på to måneder. 12 hændelser endte dødeligt, mens 30 medførte permanent skade for patienten.