Foto: Thomas Gaardsmand

Sisyfos vandrer i Råbjerg Mile

Råbjerg Mile transformeres onsdag til et kunstnerisk materiale, når kunstneren Uwe Max Jensen bruger naturen til at vise sin udlægning af Sisyfosmyten.

Den store vandrende klit Råbjerg Mile ved Skagen bevæger sig mod øst med retning mod Kattegat. Men i dag vandrer billed- og performancekunstneren, Uwe Max Jensen, mod vest med en 60 liters tung sandsæk, som han vil slæbe tværs over Milen og hælde ud på vestsiden.

Det er det såkaldte Lans Art, der er tale om. Uwe Max Jensen vil med sin installation forsinke Milens fulgt mod øst. Samtidig er arbejdet rent sisyfosarbejde, da Råbjerg Mile består af anslået 3,5 millioner kubikmeter sand.