LIGE NU:

Skadestuen med henvisning

Borgerne i Aalborg-området skal nu ringe til deres praktiserende læge eller Lægevagten, før de tager på skadestuen. Den nye ordning havde premiere i går.

Da ordningen er helt ny, var det som forventet kun få, der var klar over, at skadestuen nu er visiteret.

- I går eftermiddag havde vi 55 patienter og heraf to, der var henvist fra egen læge. Alle blev behandlet på skadestuen, da vi har valgt at have en fleksibel tilgang, mens ordningen er ny, siger Jørn Munkhof Møller, der er ledende overlæge på skadestuen i Aalborg.

Den visiterede skademodtagelse betyder, at det bliver lettere at give de rette patienter den rette behandling. Det kan være med til at gøre planlægningen af arbejdet i skadestuen mere effektivt. På sigt forventes det, at der hvert år kan flyttes knap 10.000 patienter fra venteværelset på skadestuen over til de praktiserede læger eller Lægevagten.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland, Kaj Bernth, fortæller, at der hidtil faktisk har været mange borgere, som ringer til lægen først og ikke tager direkte på skadestuen. De praktiserende læger ser derfor ikke de ekstra henvendelser som noget problem:

- I forhold til hvor mange borgere vi i forvejen har kontakt til i lægepraksis, så er der tale om en mindre ekstra opgave for praksislægerne. Vi har mange læger i Aalborg, og fordeler man de 30.000 årlige henvendelserne ud på alle årets dage og på alle lægerne, så svarer det i gennemsnit til én ekstra henvendelse per læge per dag. Og det er vi blandt de praktiserende læger enige om, at vi godt kan klare, siger Kaj Bernth.

Kommer man til skade, skal man først ringe til egen læge eller Lægevagten. I telefonen finder lægen ud af, hvor borgeren skal behandles. Både egen læge og Lægevagten kan behandle mange mindre skader eller henvise dig til skadestuen, hvis der er behov for det. På den måde kan man undgå unødig ventetid og få den rigtige behandling på rette sted.

Lægepraksis tager imod henvendelser inden for normal åbningstid. Om aftenen og i weekenden er det i stedet Lægevagten, borgerne skal ringe til, hvis de kommer til skade.

Med den nye ordning får alle borgere nu den samme adgang til skadestuerne. Borgerne i Vendsyssel, Thy og Himmerland har i en årrække været vant til at skulle ringe til lægen først. Baggrunden for at indføre visiteret skademodtagelse er Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at borgerne skal visiteres til de akutte tilbud for at sikre, at borgerne kommer det rette sted hen og får den rette behandling

Det forventes, at visitation til skade-modtagelsen vil betyde, at der vil blive visiteret 21.000 henvendelser til behandling i skademodtagelsen