Luftfoto af skitseforslag til renovering og udvidelse af Skagens Museum. Foto: Skagens Museum

Skagens Museum i udvidelse

Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune vedtog at udarbejde en lokalplan for Skagens Museum. Den skal munde ud i en renovering/udvidelse af museet.

En udvidelse af Skagens Museum var på dagsordenen da Plan- og Miljøudvalget tirsdag aften holdt møde.

Politikerne besluttede, at der skal udarbejdes en lokalplan for Skagens Museum.

Skagens Museum er glade for udviklingen.
- Vi glæder os til at komme videre - der er endnu en masse ting, der skal besluttes, og vi skal have projektet fuldt finansieret, men vi er meget glade for, at vi nu får lov at gå videre, udtaler direktør for Skagens Museum, Lisette Vind Ebbesen, der dog mener, at det har været en god og sund debat, der har været omkring udbygningsplanerne i foroffentlighedsfasen.

I den netop afsluttede foroffentlighedsfase, har Frederikshavns Kommunes Plan- og Miljøudvalg modtaget i alt 23 indsigelser/bemærkninger.

På mødet tirsdag havde politikerne fire forskellige skitseprojekter at tage stilling til. De besluttede at lokalplanforslaget skal tage udgangspunkt i skitseprojekt model 1.

De forskellige skitseprojekter kan ses på museets hjemmeside.