LIGE NU:

Skalborg vil have Limfjords-løsning nu

Borgerne i Skalborg er trætte af, at politikerne på Christiansborg ikke træffer en beslutning om den 3. limfjordsforbindelse.

Borgerne i Skalborg har næsten fået opbrugt deres tålmodighed. De vil have, at politikerne træffer en beslutning om den 3. limfjordforbindelse hurtigst muligt.

- Problemet er, at de store trafikale og støjmæssige problemer i Skalborg ikke kan løses, før politikerne på Christiansborg træffer en overordnet beslutning om linjeføringen, konstaterer Christina Frederiksen, der er talskvinde for Borgergruppen for bedre infrastruktur i Skalborg.

Først herefter kan byrådet i Aalborg kommune træffe deres beslutning om nødvendige tilslutningsanlæg.

- Og sagen haster, udtaler Christina Frederiksen.

Problemerne er eskaleret i lokalområdet siden 2007 i forbindelse med en kraftig udbygning af City Syd, mener Borgergruppen.

Folketingsvalget i september 2011 forsinkede Vejdirektoratets anbefaling til Folketingets Transportudvalg indtil primo 2012 - men der er endnu ikke truffet nogen beslutning.

- Hele forløbet er dybt urimeligt overfor borgerne. Først accepterer byrådspolitikerne i Aalborg kommune en kraftig udbygning af City Syd, uden at den nødvendige infrastruktur er til stede eller planlagt. Og herefter forsinkes processen af Vejdirektoratets VVM-redegørelse og manglende landspolitisk beslutning, mener Christina Frederiksen.