LIGE NU:

SKAT har været på genbesøg - og kommer igen

Ni ud af 13 virksomheder havde ikke orden i deres papirer, da SKAT i Thisted besøgte dem for anden gang. Det koster bøder til syv af virksomhederne. Desuden kan de forvente besøg af SKAT igen igen.

Skat på genbesøg
I 2008 har SKAT været på nyt besøg i en række virksomheder, som tidligere har haft besøg af SKAT.

Kontrol af 13 virksomheder
Ved første besøg blev der konstateret fejl vedrørende manglende registrering af ansatte og varesalg.
Skattecenter Thisted har været på kontrol i 13 virksomheder i Morsø, Thisted og Vesthimmerlands kommune. Fordelingen på de enkelte kommuner har været således:

o 5 - Thisted
o 4 - Morsø
o 4 - Vesthimmerland

SKAT har besøgt bagerier, pizzeriaer, værtshuse, fiskere, engros virksomheder og landbrug.

To skal føre bog over ansatte
I to af virksomhederne, i Vesthimmerlands Kommune, er virksomhederne blevet pålagt at føre logbog over ansatte, da der stadig var problemer med registrering af de ansatte.

Fire havde undladt noget omsætning
I fire virksomheder er det undersøgt, hvorvidt al omsætning er registreret. Det er konstateret, at samtlige fire virksomheder (tre i Thisted Kommune og en i Vesthimmerlands Kommune) havde udeholdt omsætning på mellem 30.000 kr. til 315.000 kr. og indehaverne kan se frem til en bøde for at overtræde skattelovgivningen.

Tre uden kasseapparat = bøde
I fem virksomheder (to i Vesthimmerlands Kommune, to i Morsø Kommune og en i Thisted Kommune) blev det undersøgt, om virksomhederne havde anskaffet og anvendte kasseapparat samt hvorvidt der blev foretaget korrekt kasseafstemning.
Det var kun to virksomheder, som korrekt havde anskaffet kasseapparat. I de tre resterende virksomheder var der ikke anskaffet kasseapparat, hvorfor virksomhederne kan se frem til en bøde.

Ni ud af 13 får besøg igen igen
I fire virksomheder var der ingen problemer, idet virksomhederne har rettet de forhold, som gav anledning til, at de blev besøgt igen. Hvad angår de ni virksomheder som ikke havde fået rettet forholdene kan de igen se frem til at få besøg af SKAT.