Skole stopper kurser for rumænske håndværkere

Efter at der er stillet spørgsmålstegn ved lovligheden og lødigheden af kursusforløb for en række rumænske og ungarske bygningshåndværkere, har EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn stillet kurserne i bero.

Det bekræfter EUC Nords direktør A. Neil Jacobsen overfor Nyhedsbrevet 3F.

Det drejer sig om primært murere og tømrere, der er tilknyttet vikarbureauet Nordjysk Ressource (Noreco).

Vikarbureauet har de seneste måneder haft omkring 200 især rumænere på skolebænken for at opkvalificere dem til job i den danske byggebranche. Kun få har tilsyneladende efterfølgende fået arbejde. De fleste har derfor måttet rejse hjem igen.

- Vi har fra ministeriet fået svar på de fleste af vores spørgsmål om de overhovedet må gå på vores kurser, om et firma, der er vikarbureau, kan sende dem til os, og om de er berettiget til at modtage penge for kost og logi, og i alle tilfælde har vi fået bekræftet, at det er i orden. Men nu vil vi have alt afklaret, inden vi begynder et nyt hold, siger A. Neil Jacobsen.

Det er staten og dermed skatteborgerne, der betaler de udenlandske håndværkeres efteruddannelse. Med kursusafgift til skolen, kursusgodtgørelse til kursister og kost og logi kan udgiften pr. arbejder løbe op i omkring 10.000 kroner pr. uge.