LIGE NU:

Skoleledere fritstillet

Både skoleleder og viceskoleleder på Gl. Hasseris Skole er blevet fritstillet, skriver skolen i et brev til elever og forældre.

Sagaen om ledelsen på Gl. Hasseris Skole fortsætter. Nu er både skoleleder Susanne Zimmer og viceskoleleder Torben Pedersen fritaget for tjeneste.

I slutningen af januar valgte forældrene i skolebestyrelsen at trække sig efter længere tids utilfredshed med ledelsen. Og ifølge et brev til skolens elever og forældre, skal skolen nu også finde nye skoleledere.

?

Michael Sørensen, der har været skoleleder ved specialskolen Egebakken, konstitueres i stillingen som skoleleder.

TV2/Nord er kommet i besiddelse af brevet, der ser således ud:

- Skole- og Kulturforvaltningen har taget stilling til, hvilke tiltag der skal iværksættes for at få Gl. Hasseris Skole ind i en positiv udvikling. Det er sket på baggrund af en samlet vurdering af forholdene på skolen, herunder en undersøgelse, der er udarbejdet af konsulentbureauet Mercuri Urval. Det er forvaltningens opfattelse, at Gl. Hasseris Skole er en skole med mange ressourcer. Der er et højt fagligt ambitionsniveau blandt medarbejderne, en stærk vilje til udvikling og der sker mange positive aktiviteter på skolen, blandt andet mediepatruljen, særlige idrætstilbud og mange musikalske aktiviteter. Imidlertid er det forvaltningens vurdering, at der behov for at ændre på skolens ledelsesteam, fordi skolen har behov for at få tilført nye ledelsesmæssige ressourcer. Michael Sørensen konstitueres i stillingen som skoleleder på Gl. Hasseris Skole. Michael er skoleleder ved specialskolen Egebakken og er en erfaren, dygtig og vellidt skoleleder. Konstitueringen i stillingen som viceskoleleder afklares snarest muligt. Skoleleder Susanne Zimmer og viceskoleleder, Torben Pedersen er fritaget for tjeneste, indtil deres forhold er afklaret. Afslutningsvis kan det oplyses, at der er indenfor de kommende tre måneder afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen.