Skuffende kvartalsresultat fra Spar Nord

Finanskrisen har også ramt Spar Nord. Det netop offentliggjorte kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2008 viser, at overskuddet er blevet næsten halveret i forhold til året før.

Finanskrisen koster på bundlinjen hos Spar Nord. Ekstremt ugunstige markedsforhold for realkreditobligationer har medført kurstab efter kvartalets afslutning på 140 millioner kroner. Bankens resultat i 1.-3. kvartal bliver på 367 millioner kroner før skat mod 654 millioner kroner i samme periode sidste år.

- Når årets indtjening bliver lavere, end vi forventede ved årets begyndelse, skyldes det udelukkende den ekstreme situation på obligationsmarkedet og vores økonomiske bidrag til den nye statsgarantiordning, siger Lasse Nyby administrende direktør i Spar Nord.

På plussiden har banken i 15 kvartaler i træk haft kundetilgang. Bare siden årsskiftet er 7.000 nye kunder kommer til. Her i efteråret overtog Spar Nord en del af filialerne og kunderne i Roskilde Bank.